De Visie
Essentieplein

Niemand hoeft te vechten voor zijn rechten of tegen pesten na een veranderende gebeurtenis. Maar blijft gezien worden vanuit zijn sterke punten, interesses en levensdroom. Gehoord in zijn beleving, ervaring en geraaktheid, zodat samen een verenigd pad wordt gezocht waarin iedereen kan blijven floreren, ongeacht de verschillen.

De Missie
Essentieplein

Onze missie is om als sociaal maatschappelijke dienstverlener met ambachtelijke passie voor duurzame oplossingen een betrokken partij te zijn voor zowel zakelijke als persoonlijke vragen om de bijna buitenstaander te omarmen. Door oprecht open te staan voor beide kanten van het verhaal. Kennis te delen over het waardoor veranderingsbehoefte en groepsgedrag ontstaat. Mensen te stimuleren om vanuit de eigen interesses nieuwe inzicht te ervaren waardoor vanzelfsprekende mogelijkheden en ambitieuze groei ontstaat. idealen bespreekbaar worden.

Essentieplein als zakelijke dienstverlener voor praktisch daadkrachtige advies en training aan werkgevers, managers/teamleiders HR-functionarissen mediators en maatschappelijke zorgverleners wie meer willen halen uit hun menselijk leiderschap om preventief pesten, uitval en verlies te voorkomen door persoonlijke problemen of privé veranderingen bij een medewerker of cliënt.

Binnen de persoonlijke dienstverlener de verbindende ondersteuner, bemiddelaar en coach voor persoonlijke ontwikkelingen, verwerking van gebeurtenissen en ouderschap samenwerkingen vanuit het kindsbelang, om pesten en nieuwe stressoren te voorkomen door gesteund te voelen in het mogen groeien vanuit het aanwezige persoonlijk talent.

Mark Helmink
Eigenaar

Mijn passie is tweeledig: Ik geniet ervan om mensen te begeleiden op momenten waarop ze overspoeld raken door levensgebeurtenissen en ik zet me in om kinderen niet de dupe te laten worden van ouders die niet of nauwelijks met elkaar communiceren.

Uit eigen ervaring geloof ik in de herstellende kracht van mensen. Ik geloof in de kracht van het herkennen van ieders unieke talenten en het stimuleren hiervan. Mijn passie is tweeledig: Ik geniet ervan om mensen te begeleiden op momenten waarop ze overspoeld raken door levensgebeurtenissen en ik zet me in om kinderen niet de dupe te laten worden van ouders die niet of nauwelijks met elkaar communiceren

Bij het Essentieplein werken: Gepassioneerde mensen werkers met ruime levenservaringen en vakdeskundigheid op het gebied van intermediair, kinder- en conflict coaching, ouderschap begeleiding, mediation, crisisbeheersing, training, hulpverlening, sglvg+-zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Het boek over conflicterend ouderschap