Mark Helmink

Over mij:
Ik ben een man uit 1975. Geboren met een dubbele schisis (hazelip). Als kind een gemakkelijke prooi voor pesterijen. Inmiddels heb ik het slachtofferschap achter me gelaten en deze ervaring omgezet in daadkracht.

Ik ben vader van drie kinderen. Mijn twee jongste zoons leven bij mijn huidige partner (hun moeder) en mij. Mijn oudste dochter zie ik vanwege de scheiding helaas al veel te lang niet meer.
Het gemis en de pijnlijke ervaring, dat communicatie met haar moeder vrijwel onmogelijk was, heb ik gebruikt in het ontwikkelen van een programma ten dienste van kinderen tussen twee vuren. Zij mogen niet het slachtoffer zijn van de situatie tussen de volwassenen.

Uit eigen ervaring geloof ik in de herstellende kracht van mensen. Ik geloof in de kracht van het herkennen van ieders unieke talenten en het stimuleren hiervan.Mijn passie is tweeledig: Ik geniet ervan om mensen te begeleiden op momenten waarop ze overspoeld raken door levensgebeurtenissen en ik zet me in om kinderen niet de dupe te laten worden van ouders die niet of nauwelijks met elkaar communiceren.

Onze Visie
Iedereen kan vanuit zijn tempo en veiligheid zijn talenten ontwikkelen. Door de leer hoe hij zijn ruimte mag nemen, wetend van hoe hij zijn kwaliteiten het best kan laten samenwerken in harmonie met zijn omgeving en dat wat dierbaar is

Onze Missie
De veilige basis wordt gevormd door de samenwerking tussen ouders en het maatschappelijke netwerk kind. Hierbij maakt het niet uit of ouders samenwonen of apart leven. Maar hoe ouders worden gesteund in het behoud van de samenwerking in het beschermen en dragen van de gezamenlijke verantwoording in het geven van een onbevangen en oprechte vrijheid aan hun kind om de ruimte te ervaren zijn talenten en kwaliteiten te leren ontdekken, vanuit zijn innerlijke kracht met zicht te blijven houden op zijn biologische afkomst en essenties.