Feniks gesprek

Advies werkgevers

Preventie
Verzuim en Buitensluiting

Talentontwikkeling

Het Essentieplein geeft advies en ondersteuning aan werkgevers in het omgaan en ruimte bieden aan medewerkers wie een (plotselinge) ingrijpende persoonlijke gebeurtenis meemaken.

We ondersteunen door aandacht te geven aan het behouden van interesses en kansen vanuit de persoonlijke behoeftes wie ontstaan vanuit de gebeurtenis met inzicht geven in de mogelijkheden wie kunnen ontstaan door de verandering.

Het resultaat: Behoudt van de veilige werkomgeving en arbeidsrelaties met voorkomen van onrust onvrede, pestgedragingen, uitval en onverwachte hoge kosten op verschillende onderdelen binnen uw organisatie.

Omdat niets doen u uiteindelijk meer zal kosten


Hoe eerder u als werkgever de benodigde ruimte en ondersteuning verleent aan uw werknemer om de tegenslag – vaak met impact op persoonlijke ervaringen en emoties – een plek te geven met uitzicht op motiverende kansen op persoonlijke ontwikkelingsgroei. Hoe lager de impact zal zijn op de werkvloer, derving van kwaliteit, motivatie en productie verlies met vaak onverwachte extra kosten en onvrede.

Als werkgever verwacht je dat jouw medewerkers

  • Energiek
  • Gemotiveerd
  • Vakkundig
  • Team- en Doelgericht werkt
  • Zijn taak waardig vervuld passend bij de
   functie en plek binnen de organisatie.
  • Inzet aan een optimale samenwerking met
   collega`s, leveranciers en klanten.

Zich inzet om de hoogst haalbare
productiviteit, kwaliteit en tevredenheid
te realiseren.

Uw werknemer verwacht van u

 • Een werkomgeving wie hem zekerheid
  en veiligheid geeft vanuit
 • Waardering met sociale gelijkwaardige
  menselijke omgangsnormen waarbij er
 • Zekerheid is op regelmaat, haalbaarheid,
  structuur en uitbetalingen met
 • Motiverende kansen op persoonlijke
  ontwikkelingsgroei.

Wanneer het tegenzit er ruimte en meedenken is om
zo snel als mogelijk de tegenslag(en) te kunnen overwinnen om de draad weer op te pakken.