Het Essentieplein ondersteunt en adviseert werkgevers in behoud van bedrijfsresultaten, aanwezigheid, motivatie en werksfeer
door attent en menselijk leiderschap, wanneer door gebeurtenissen het in privé tegen zit bij een werknemer

Het Essentieplein inventariseert de gezamenlijke belangen door ruimte te bieden aan individuele verhalen door tijd en aandacht te geven aan het laten uitspreken van persoonlijke verwachtingen komend uit interesses, werk, privé en kwaliteit inzetgebieden om ze mee te nemen ter verbetering van het gezamenlijke belang.

Het resultaat: Behoudt van duurzaam veilige werkomgeving en arbeidsrelaties. verbetering van kwaliteit, sfeer en service met voorkomen van onrust, onvrede, pestgedrag, uitval en onverwachte hoge kosten op verschillende gebieden van uw organisatie.

Omdat niets doen leidt tot meer verliezen.