Wanneer het privé tegen zit bij een werknemer de productiviteit, motivatie en kwaliteit hoog houden

Het Essentieplein ondersteunt en adviseert werkgevers in behoud van bedrijfsresultaten, aanwezigheid, motivatie en werksfeer door attent en menselijk leiderschap

Het Essentieplein inventariseert de gezamenlijke belangen door ruimte te bieden aan individuele verhalen door tijd en aandacht te geven aan het laten uitspreken van persoonlijke verwachtingen komend uit interesses, werk, privé en kwaliteit inzetgebieden om ze mee te nemen ter verbetering van het gezamenlijke belang.

Het resultaat: Behoudt van duurzaam veilige werkomgeving en arbeidsrelaties. verbetering van kwaliteit, sfeer en service met voorkomen van onrust, onvrede, pestgedrag, uitval en onverwachte hoge kosten op verschillende gebieden van uw organisatie.

Omdat niets doen uiteindelijk leidt tot meer verliezen. Attent en menselijk leiderschap levert meer winsten