Bedrijfsresultaten, aanwezigheid, motivatie en werksfeer behouden, wanneer gebeurtenissen of privé van medewerker de onderneming treffen.
Ruim 90% van het verzuim, teamontwrichting, pesten en productieverlies wordt veroorzaakt door privéproblemen bij een medewerker

Het Essentieplein voor daadkrachtig, direct toepasbaar advies en ondersteuning vanuit de oorzaak.

Houdt de kosten laag – de motivatie hoog.
Versterkt het attent menselijk leiderschap,
Werkt preventief op uitval, pesten, verzuim en teamontwrichting
Behoud perspectief, samenwerking en groeikansen voor onderneming en werknemer.

Werkgevers wie passend investeren in persoonlijke ambities en groeimogelijkheden van zijn medewerkers:

 • Behouden een duurzame bedrijfsvoering
 • Verbeteren direct teamsfeer, draaglast en kwaliteit van inzet.
 • Besparen op uitval, vervangingslasten, derving van investeringen en meer.
 • Creëren krachtige ambassadeurs in werving van werk.

Met Essentieplein wordt er geinvesteer in behoud van persoonlijke werksfeer vanuit waardering. Verbetering plaatsvindt op

  • Productiviteitscijfers
  • Resultatenrekeningen
  • Ziekteverzuimcijfers
  • Tevredenheidrapportages
  • Plezierige werkomgeving waarin de handen in een worden geslagen.

Essentieplein voor

Snel, Doeltreffend en Daadkrachtig (weer) op het juiste spoor zodat teamsfeer verbeterd, kosten bespaart blijven, motivatie stijgt
Essentieplein weet hoe belangrijk het is voor ondernemers en werknemers om doorgang en snelheid te behouden. Al onze dienstverlening vanuit de eigen werkplek met digitale meetings, telefonische ondersteuning en als het echt nodig is komt de adviseur van Essentieplein bij u langs. Geen vertraging, reiskosten en tijdverlies maar ook meer ruimte voor u tegelijk merkt u dat in ons tarief.

50% korting op adviesgesprekken Hoe om te gaan met impactvolle gebeurtenissen bij medewerker

Tot en met 31 maart 2021 krijgt u 50% korting zodat u en uw medewerkers zicht krijgen op perspectief en zekerheden door de impact van de coronagebeurtenissen. Standaard uurtarief advisering werkgevers is €57,00 per uur (incl. btw) met de korting betaald u €28,50 per uur (incl btw). Binnen Essentieplein berekenen we enkel de afgenomen tijd door op basis van het standaard uurtarief met een minimumafname van 15 minuten. Bij het inplannen van een afspraak reserveren we altijd een volledig uur, zodat er altijd voldoende tijd is om te komen met een best passend advies op maat.

adviesgesprek maken

Vaak zie je dat door de impact wat een gebeurtenis heeft bij een medewerker er binnen zijn werk ook een grotere risico op verhoging van werkdruk, onveilige werksituaties, langdurige uitval, pesten en buitensluiting ontstaat. Hierdoor ontstaat er derving van Productiviteit, verslechtering van Samenwerking, verlaging van draaglast en teamsfeer en uiteindelijk levert dat meer klachten en verslechtering van kwaliteit en omzetcijfers op.

De voordelen
Hoe sterker de gezamenlijke waardering uitgedragen wordt hoe groter de groeimogelijkheden van iedereen zal worden. Beperkingen en gebeurtenissen eerder voordelen geven dan dat ze problemen zullen opleveren. Hierdoor ontstaat het gesprek over verbeteringen, risico verlaging en verdieping binnen de samenwerking zowel intern als extern waardoor omzet stijgt en kosten verlaagt worden

De kosten
Essentieplein is ondersteunend aan de werkgever in het om te kunnen gaan met een medewerker wie getroffen is door een impactvolle gebeurtenis met behoudt van waardering en zekerheden waardoor er binnen de onderneming preventief gehandeld kan worden in het voorkomen van onvrede, teamontwrichting, werksfeer en uitval bij andere personeelsleden vanwege hogere werkdruk. Doordat er al snel inzicht is op wat nodig is kan er snel en adequaat gehandeld worden hierdoor voorkom je het maken van extra kosten van onder andere kosten van langdurige uitval, re-integratie, aanstellen van nieuw personeel en inhuur van externe zoals invalkrachten of deskundiger voor herstel van samenwerking of geschillen op te lossen.

De Essentie
Iedereen wordt krachtiger door waardering te ervaren over de inzet van eigen persoonlijkheid en ambities in het beschermen van de groepsdynamiek, met het behartigen van de gezamenlijke belangen. Het is de basis voor motivatie, prestaties, samenwerken en voorkomen van conflicten, onvrede en ongewenst gedrag.

Behoudt Duurzaamheid
Door in elke situatie aandacht te houden voor de essentie wordt uitval, pesten en productieverlies in de meeste gevallen voorkomen ontstaan er nieuwe onverwachte mogelijkheden, waardoor sollicitatieprocedures enkel nodig zijn vanuit ontwikkelingsperspectieven.

Elke medewerker zal dit meedragen in zijn ouderschap waardoor zijn kinderen zelfverzekerd groeien in hun ambities. Wetend hoe ze hun talenten kunnen inzetten binnen een veilige omgeving, waardoor nieuwe vakmensen blijven komen. Medewerkers thuis kunnen genieten om gemotiveerd en uitgerust hun werk te komen doen.