Investeer in je werknemers voer gesprekken buitens huis ontvang een plus 
 • Hoeveel tijd en energie stopt u in een potentiele nieuwe medewerker(-ster)?
 • Maakt u tijd vrij om met medewerker(-ster) in gesprek te gaan, of leidt tijd het gesprek?
 • Wie is voor u het belangrijkst, de medewerker of de sollicitant?
 • Wilt u als werkgever investeren in je werknemers kosten besparen en uitval voorkomen?
 • Alleen vacatures hebben wanneer de bedrijfsresultaten dit vragen?
 • Open sollicitaties ontvangen, omdat uw medewerker(-ster) rondvertellen hoe fijne baas u bent?

 

Huur een gespreksruimte met een plus
– Voor functioneringsgesprekken
– Vertrouwelijke gevoelige gesprekken
– Re-integratie gesprekken 
– Feedback gesprekken om kwaliteit en interne relaties te versterken


 De Plus 
- De neutrale inspirerende plek geeft ruimte tot verdieping
- De werkplek en bedrijfsomgeving blijft veilig en open om met ideeën te komen.
- Uw medewerker(-ster) ervaart gehoord en gezien te worden er te mogen zijn, 
- Bij een slechtnieuws bericht biedt u direct een mogelijkheid om verder te kijken. 
- Een ondersteuner aanwezig waar direct beroep aan kan worden gedaan indien 
        o Het gesprek dreigt vast te lopen
        o Emoties het gesprek beïnvloeden
        o Verwachtingen en belangen uit elkaar (dreigen te) raken
        o Gevoelens van buitensluiting en pesten worden benoemd.
        o Persoonlijke coaching vraagstukken direct kunnen worden gesteld
        o Invloeden vanuit de thuissituatie de werkinzet benadelen.
- Er komen voor beide waardevolle doelstellingen en/of aandachtspunten
- Tijdwinst door direct een deskundiger in de buurt te hebben
- Koffie, thee, water is inclusief

 • Hoe het werkt
  – U reserveert bij het essentieplein de ruimte per uur
  Voor een vast tarief van € 31,50 per uur
  – Reservering gaat eenvoudig en snel via 06 44895078
  Het essentieplein regelt een ruimte bij u in de omgeving
  – U betaalt alleen voor de ondersteuner wanneer u er een beroep op doet.
  (Bij inzet geld een minimum facturatie van 10 minuten op basis van uurtarief advies en ondersteuning)
  – Na afloop ontvangt u een gespecificeerde digitale factuur.
  – Ontvang 5% korting op de totaalkosten van het afgesproken ondersteuningstraject dat tijdens dezelfde huurperiode wordt afgesproken.

 Investeren in een rustig thuis van medewerker(-ster) is verhoging van inzet op de werkvloer en verlaagt de onvoorziene kosten.

 

Het waarom
De meerwaarde om werkgever werknemer gesprekken buiten de eigen werkplekken te houden is dat er ruimte ontstaat voor een gesprek. U maakt letterlijk tijd en ruimte vrij om het gesprek met je werknemer(-ster) te voeren.

 • Dit draagt bij aan het gemoed van de medewerker(-ster) er ontstaat meer ruimte.
 • Een vriendelijke inspirerende ruimte waar de bezigheden en werkdruk plaats maken om in gesprek te gaan draagt bij aan openheid maar vooral het gevoel van gehoord en gezien worden.
 • U laat zien aan uw medewerker(-ster) erbij te horen belangrijk te zijn binnen het geheel maar vooral gezien wordt en u wilt investeren om verder te komen om het gezamenlijke belang, de visie en doelstellingen van de onderneming kracht bij te zetten.
 • Het gesprek zal opener zijn meer inzichten ontstaan. Dit zal op de werkvloer zichtbaar worden, want die blijft schoon van negatieve berichtgevingen of gevoelens. Uw kantoor blijft open voor ideeën maar ook om moeilijke onderwerpen aan te geven, omdat u uw medewerker(-ster) niet alleen achterlaat na een onverwacht bericht.
 • Als het vast dreigt te lopen is er iemand die kan inspringen vragen beantwoord kunnen worden. Direct actie kan worden ingezet.
 • Na het gesprek gaat iedereen rustiger geïnspireerd hun dag vervolgen.

 

Het kantoor voordeel is ook uw nadeel
Vaak wordt vergeten dat juist het kantoor van de leidinggevende of personeelsfunctionaris tijdens functioneringsgesprekken maar vooral bij re-integratie of slechtnieuws gesprekken al een bedreigende ruimte is. Medewerkers weten (on)bewust al hoe een gesprek gaat verlopen. De vertrouwde ruimte van de leidinggevende personeelsfunctionaris of directeur is niet de veilige vertrouwde plek van de medewerker(-ster). Een functioneringsgesprek of een persoonlijk dilemma aangeven is niet zonder gevoelens of emoties. Een neutrale ruimte ook voor de werkgever maakt het makkelijker, omdat het niet de plek is waar je dagelijks naar toe gaat om te werken. Na en vaak al tijdens een gesprek is wachten of gaan moeten zoeken naar een ondersteuner een extra drempel, zekers wanneer de reden vanuit een niet zo`n prettige reden is. Het volledig tegenovergesteld van wanneer het leuk en goed voelt; dan is het vaak al lang onderzocht, wordt er direct, al tijdens het gesprek actie genomen zeker wanneer er goedkeuring volgt. Vaak is er al een inschrijfformulier voor een training meegenomen, wordt u als leidinggevende overrompeld door het enthousiasme. Ook tijdens een sollicitatiegesprek worden de vervolgstappen bespreekbaar gemaakt en ingepland. Juist bij de gesprekken waar actie verreisd is, blijft het vaak uit. IS er geen vrije inbreng vanuit de betreffende, maar is er een voor hun dreigende gevoel. Het loopt vast er komt tegengas en emoties gaan de overhand krijgen er komt een kloof.