Hoe eerder u als werkgever de benodigde deskundigheid, ruimte en ondersteuning kan verlenen aan uw medewerker met privéproblemen, hoe minder tijd het u kost om de ontstane schade aan uw onderneming en bedrijfsvoering te herstellen.

Alle reden dus om te investeren in uw werknemer om tegenslag een plek te geven door uitzicht op motiverende kansen van persoonlijke groei, Hoe lager de impact zal zijn op de werkvloer, derving van kwaliteit, motivatie en productie verlies met onverwachte extra kosten en/of uitval als gevolg. 

Als werkgever verwacht u dat uw medewerkers

 • Energiek
 • Gemotiveerd
 • Vakkundig
 • Team- en Doelgericht werkt
 • Zijn taak waardig vervuld passend bij de
  functie en plek binnen de organisatie.
 • Inzet aan een optimale samenwerking met
  collega`s, leveranciers en klanten.

Zich inzet om de hoogst haalbare
productiviteit, kwaliteit en tevredenheid
te realiseren.

Uw werknemer verwacht van u

 • Een werkomgeving wie hem zekerheid
  en veiligheid geeft vanuit
 • Waardering met sociale gelijkwaardige
  menselijke omgangsnormen waarbij er
 • Zekerheid is op regelmaat, haalbaarheid,
  structuur en uitbetalingen met
 • Motiverende kansen op persoonlijke
  ontwikkelingsgroei.

Dat wanneer het privé tegenzit er ruimte is, u mee denkt om zo snel als mogelijk de tegenslag(en) te kunnen overwinnen om ‘gewoon’ verder te kunnen gaan, het liefst zoals het ervoor vertrouwd was.

De intermediair van het Essentieplein ondersteund 

 • in het verbinden van arbeid met de persoonlijk interesses
 • creëren van een (hernieuwd) gezamenlijk draagvlak 
 • Kunnen toepassen van de mogelijkheden passend binnen de onderneming en persoonlijke situaties
 • Verwerking van gebeurtenis vanuit aanvaarding en toekomstplanning

Waarbij nodig bemiddeling plaats vind vanuit

 • menselijke aspecten en behoeftes, op werk of privé*
 • waarbinnen de onuitgesproken verwachtingen en aannames naar elkaar toe worden uitgesproken
 • zodat er een gezamenlijk belang ontstaat ongeacht of er gekozen wordt voor aanblijven of uit elkaar gaan.

* bemiddeling en ondersteuning in privé zal enkel plaatsvinden als het ook binnen de opdrachtovereenkomst is opgenomen.