Over ons

Een sparringsessie is een eenmalig adviesgesprek voor werkgevers die binnen hun bedrijf te maken krijgen met buitensluitingsgedrag of signalen herkennen die neigen naar buitensluiting. Een sparringsessie kan worden ingezet als preventie middel en is een laagdrempelige manier van hulpverlening. Door vroegtijdig aan de bel te trekken kan er gekeken worden naar welke vraag er is en kan er een oplossing gevonden worden die escalatie voorkomt.

 

Workshop: “Buitensluiting binnen bedrijven”

Deze eenmalige workshop van 3 uur is gericht op preventie en vroeg signalering voor buitensluiting op de werkvloer. Deze workshop bestaat uit verschillende onderdelen van waaruit de werkgever kan leren hoe om te gaan met de impact van persoonlijke kwesties van de werknemers en de impact van buitensluiting binnen het bedrijf. Naast dat er tools worden gegeven hoe om te gaan met deze kwesties, worden er ook handvatten geboden voor bekwaamheid tot vroeg signalering. Naast dat de workshop leerzaam is door de gegeven basiskennis over buitensluiting, gaat dit dagdeel ook over het delen van kennis delen en het netwerken met de andere cursisten. Als werkgevers onderling, kun je elkaar als geen ander begrijpen en met de nieuw gekregen informatie na de workshop kun je ook naderhand als sparringpartner voor elkaar fungeren.

In het “Fenix gesprek” bieden wij de werkgever de mogelijkheid om te leren omgaan met de invloeden die privéomstandigheden van werknemers hebben op het werk. De impact van een ingrijpende gebeurtenis heeft direct gevolgen op de gevoelens, persoonlijke verwachtingen en daarmee ook op de motivatie van de werknemer. De werkgever is een invloedrijke partij die ervoor kan zorgen dat de medewerker en de prestaties niet zullen lijden onder de werkdruk. Het Fenix gesprek is reeks van vijf gesprekken met een coach die mee kan kijken naar de buitensluitingsproblematiek binnen een bedrijf, hierin is het mogelijk om de werknemer erbij te betrekken en is het doel het behouden van de werkbezetting.