Werkwijze
Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek om tot afstemming te komen over de weet hoe de dienstverlening met uw vraag kan worden afgestemd.

Na afstemming en verlenen van uw opdracht volgt een adviserend plan van aanpak vanuit de inventarisatie van problematieken. U bent vrij om te kiezen hoe u verder gaat met het adviserend plan van aanpak. Zo kunt u zelf met het plan aan de slag te gaan of de uitvoering over laten aan de vakmensen binnen het Essentieplein om te komen tot het beste resultaat waarbij u het meest ontzorgt wordt.

Haal de winst uit het gerezen geschil of pestgedrag
Conflicten geschillen en pestgedrag levert spanningen en problemen op. Zonder hulp is komen tot een gezamenlijke oplossing vaak niet meer mogelijk. De andere kant van een conflict, geschil of pestgedrag is dat het nieuwe kansen en mogelijkheden geeft. Met de juiste hulp ontstaat er een langdurige oplossing waarbij iedereen winst ervaart en persoonlijk sterker wordt.

Snel contact

Veranderingen
Veranderingen aanbrengen vanuit nieuwe inzichten, ideeën of gedwongen door een gebeurtenis om een doel of gemeenschappelijk belang optimaal te laten slagen. Verloopt het soepelst vanuit afgestemde verwachtingspatronen met waardering voor ieders inbreng in de uitvoering. Het zal daarmee ook preventief in het voorkomen van derving en problemen zoals uitval, pesten en geschillen.

Oorzaak van conflict, geschil en pesten
Persoonlijke standpunten, onvoorziene gebeurtenissen, omgeving of veranderingen van verwachtingspatronen kunnen een belemmerende rol spelen in het komen tot uitvoering van de gewenste veranderingen. Soms lukt het niet (meer) om vlot en adequaat te komen tot een gezamenlijk plan van aanpassingen of ontstaan er onderlinge spanningen. Het proces wordt bemoeilijkt of dreigt te mislukken wat zelfs kan leiden tot beëindiging van een gezamenlijke basis

De vakmensen van het Essentieplein kunnen op ieder moment inspringen om een veranderingsproces optimaal te laten verlopen vanuit een preventieve aanpak waarbij ook gekomen kan worden tot herstel van een gezamenlijk draagvlak. Binnen een plan van aanpak mag iedereen ervaren gehoord te worden in zijn inzet aan het werken binnen de gemaakte afspraken waar ruimte is voor eigen groeikansen en inbreng. Kosten en tijd hierdoor bespaard wordt omdat er eenvoud en inzicht is in de te nemen stappen, heldere taakverdeling met ruimte om tot verbeteringen te komen.

Coaching  - Negotiation  - Bemiddeling  - Mediation  - ook voor werkgevers  en mediators