Een specifieke coaching of adviesvraag (duur 90 minuten (1½ uur) tot 2 uur)

 • Je stelt een vraag dit kan via mail, contactformulier of telefonisch
 • Er is telefonisch contact met het essentieplein waar een contactmoment wordt afgesproken
 • Tijdens dit moment gaan we direct aan de slag met de ondersteuning door coaching of adviseur.
 • Mocht er toch behoefte zijn aan meer tijd dan plannen we een vervolgafspraak in.

 
Hoe verloopt een traject binnen het essentieplein

 1. Jij stelt een hulpvraag eventueel met de gewenste ondersteuning plein
 2. Een eerste afspraak volgt. (90 minuten)
 3. Er wordt geluisterd naar jouw vraag behoefte en de waarom van jou vraag
 4. Vanuit de vraag en verhaal wordt een beoogd haalbaar doel opgesteld om een afgesproken periode aan te werken. Met een inschatting van beoogde nodige afspraken.

Een inschatting aan benodigde afspraken wordt gemaakt samen met een stappenplan en werkdoelen dat de basis is binnen de duur van het traject.

Elke werkdoel is zorgvuldig ingericht en opgesteld vanuit het beoogde doel. Dit maakt dat het mogelijk is om aan meerdere te werken er toch overzicht blijft en elke betrokkenen weet waaraan gewerkt wordt. Het geeft ook de mogelijkheid om de beste ondersteuningsvorm in te zetten die nodig is op dat moment waarbij de belasting van betrokkenen zo laag mogelijk wordt gehouden.

 1. Transparantie en grensbewaking betekend bij ons ook een voortdurende check op draaglast en draagkracht van alle betrokkenen vandaar ook dat door ons veel aandacht is voor nazorg en ondersteuning tijdens en na afloop van elk traject.
 1. Binnen de vastgestelde periode wordt er gewerkt om het doel te behalen. Tijdens de contactmomenten wordt er afgestemd hoe het gaat wat mogelijk is en wat nog nodig is om een doel te behalen. Op deze manier wordt het overzicht behouden en krijg je de ondersteuning die nodig is om het doel te kunnen behalen.
 1. Wanneer het doel is behaald of het eind van de afgesproken periode is bijna behaald wordt er afgestemd wat nog nodig is. Je hebt altijd de ruimte om te kiezen om te stoppen als het doel behaald is of als jij vindt dat je vraag beantwoord is. Je kan ook kiezen als je door wilt gaan ook als de afgesproken periode afgelopen is.
 1. Het traject wordt altijd afgesloten tijdens een evaluatie moment.

(Meestal vindt deze plaats na 3 maanden na het laatste gesprek).

 

De meest gestelde vragen

De stappen:

 • Je stelt jouw (hulp) vraag
 • We luisteren naar de vraag, behoefte en achtergrond ervan
 • Samen wordt gekeken welk doel duur en ondersteuning het best past
 • Tijdens de ondersteuning kan er geschakeld worden, zonder een nieuw intakegesprek
 • Tijdens en na afloop van elk traject is er nazorg en
 • Binnen een evaluatiemoment wordt het traject afgesloten. (Meestal vindt deze plaats na 3 maanden na het laatste gespreksmoment)

Waarom deze werkmethode?
Binnen het gebied van onzekerheid, buitensluiting, ouderschap en de meer gecompliceerde vragen blijkt vaak dat het ene antwoord een nieuwe vraag geeft met een andere hulpvraag en behoefte aan een andere discipline om daarna weer verder te kunnen. De individuele behoefte en wat nodig is laat zich niet in één vakje vangen, maar al te vaak komt het voor dat een vraag meerdere welzijnsgebieden betreft die elk een ander kennisgebied raakt. We zien dit als winst om te kunnen groeien in het behalen van een doel.

Ook al lijkt het in eerste instantie een vertraging te geven, juist door te kunnen omschakelen van coaching naar hulpverlening, begeleiding en zelfs ondersteuning bij gesprekken met andere partijen ontstaan er meer mogelijkheden met een betere en doeltreffendere oplossingen.

De medewerkers van het essentieplein zijn breed opgeleid met jaren aan ervaring op meerdere kennisgebieden en blijvend werken ze aan samenwerking en deskundigheidsvergroting.

Door al tijdens een geplande afspraak te kunnen schakelen en altijd de best passende ondersteuningsvorm in te zetten verloopt elk traject sneller en vriendelijker.

Het resultaat kortere trajecten, minder kosten met een hoogwaardige korte en lange termijn oplossing die door iedereen gerespecteerd zal worden omdat het jouw ruimte geeft.

Waarom een afspraak van 90 minuten en is het advies om rekening te houden met 2 uur.
De tijd die je neemt voor binnenkomst en vertrek bepaald de grote van de stappen die gemaakt kunnen worden. Binnen een afspraak van 90 minuten is er meer ruimte en tijd beschikbaar voor de binnenkomst en af te ronden dan een afspraak van 60 minuten. Ook al streven we om binnen de tijd klaar te zijn, soms lukt het niet om binnen de 90 minuten het gesprek goed af te ronden dan is het fijn dat er nog ruimte en tijd is om het gesprek zorgvuldig af te ronden. Uiteindelijk zijn er minder afspraken nodig om meer te bereiken dit komt vooral omdat er meer rust is tijdens elke afspraak. Vaak is het voor jezelf ook fijn dat je nog even tijd hebt direct na de afspraak weer tot jezelf te komen voordat een volgende afspraak al jouw aandacht nodig heeft. Uiteraard betaal je alleen voor de duur van de afspraak zelf.

Hoeveel gesprekken zijn nodige
Dit is sterk wisselend per situatie vaak bepaald de vraag, inzet en behoefte hoeveel er uiteindelijk nodig zijn. Tijdens het opstellen van het doel en ondersteuningstraject wordt er ook gekeken van wat nodig zou kunnen zijn maar vooral ook wat haalbaar is. Ook recente gebeurtenissen, nieuwe inzichten, tijd die er genomen kan worden en omgeving zijn uiteindelijk bepalende factoren. Binnen een volledig traject kom je als snel aan 5 tot 7 gesprekken verspreid binnen een afgesproken periode. (Is inclusief eerste gesprek en evaluatiemoment)

De kosten van het traject.
Door het bieden van een traject dat meerdere ondersteuningsgebieden raken kan er kostenbesparend worden gewerkt. Hierdoor kunnen de totale kosten lager uitvallen en ook nog eens tijdbesparend zijn. De grootste winst is vooral te merken bij de betrokken personen omdat er omgeschakeld kan worden zal de draaglast en draagkracht beschermd worden dat de bereidheid en inzet behoudt en helpend is voor het geheel wat ook op lange termijn werkbaar blijft.

Door onze werkwijze, organisatiestructuur en duurzaamheid kunnen we de tarieven voor iedereen toegankelijk houden. De grootste besparing komt nog altijd voort uit de hoeveelheid inzet en de lange termijn werking.

 Is er vergoeding of tegemoetkoming van kosten
Binnen een aantal gemeentes in Nederland is er (deels) een vergoeding van kosten mogelijk. Het essentieplein is binnen een aantal gemeentes opgenomen in hun inkoopbeleid wil je weten of dit voor jouw situatie en ondersteuningsvraag geld, neem dan contact met ons op. Je kan altijd informeer bij een wijk(zorg)team binnen jouw gemeente naar de mogelijkheid van ondersteuning door het essentieplein.

Mediation en bemiddeling vallen vaak buiten de vergoedingsregelingen ook trainingen en workshops worden veelal niet vergoed.

Informeer gerust naar de mogelijkheden

Waarom pas na 3 maanden een evaluatie en afsluiting van traject
Aan het eind van elk traject wordt een evaluatiemoment afgesproken vaak zal dit na 3 maanden plaatsvinden. Dit is niet zomaar gekozen vaak is het ook het moment dat je merkt of je nog iets nodig hebt. Kan er beter worden benoemd of gemaakte afspraken werken zoals gehoopt of waarom niet en wat nog nodig is. Het is ook een mooi moment om terug te kijken wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd en hoe jij en de andere het verwerkt hebben.

Deze drie maanden bieden jou ook de ruimte om eenvoudig contact op te nemen bij vragen aan ondersteuning of het inplannen van een gesprek. Het kan dan binnen dezelfde ondersteuningsafspraken en voorwaardes, immers het traject loopt nog omdat het nog niet is afgesloten, er zijn op voorhand geen gesprekken ingepland.

Wat gebeurd er na het afsluiten van een traject
Na het afsluiten zal een nieuw traject worden gestart wanneer er een nieuwe vraag wordt gesteld. Toch kan er onder bepaalde omstandigheden een traject dat volledig is afgesloten binnen de eerste drie maanden nog als basis worden gebruikt mits de vraag en omstandigheden niet al te veel gewijzigd zijn en met toestemming van alle toestemmingsbevoegde. Wel wordt er een nieuw doel en ondersteuningsplan opgesteld. Elk dossier wordt namelijk na het afsluiten volgens de geldende Nederlandse regel en wetgeving nog zeven jaar bewaard in ons archief.

Wat doen jullie met mijn gegevens
Jouw gegevens worden nooit aan derde verstrekt. Ook zal er zonder jouw toestemming en weet geen persoonlijke informatie worden gedeeld met derde. Wanneer het nodig is binnen het traject wordt dit eerst met jouw besproken en heb jij toestemming gegeven voor wat gebruikt mag worden. Vaak zal jij de andere partij zelf informeren of bevragen wanneer het nodig is zullen we jou erbij ondersteunen zodat het samen gebeurd.  Na het afsluiten van elk traject worden jouw gegevens veilig bewaard in een afgesloten archief waar verder niemand toegang tot heeft dan de eigenaar. Meer informatie kan je teruglezen in onze AVG-regelement