Vergroot je vaardigheden en kennis van ontstaan en voorkom verliezen door pesterijen.

Tijdens de praktijkgerichte training “Zicht op waardoor pesten ontstaat” ga je ervaren dat er altijd sprake is van een aanloopfase voordat pesten zichtbaar wordt met altijd maar een uiteindelijk doel.

Tijdens deze training gaan we het pesten vanuit gedrag onderzoeken en wat jij kan doen om pesten vroegtijdig te stoppen. Uiteraard word je meegenomen in de vraag waarom pesten er is, waardoor het een terugkerend thema is en een pestprotocol niet altijd het beoogde doel lijkt te hebben. Ook gaan we in op oorzaak en gevolgen. Aan het eind van de training kan je de eerste signalen al binnen de aanloopfase herkennen waardoor je vroegtijdig passende acties kan inzetten waarmee er preventief gehandeld wordt. Het verplichte pestprotocol ingericht wordt als een dankbare preventie tool binnen de organisatie omdat het handelingsmogelijkheden biedt om gerichte acties in te zetten op behoud van de gezamenlijke belangen en werksfeer.

Trainingsduur:          5 uur (4 uur op de training dag + 1 uur thuisopdracht)
Aantal deelnemers:      Maximaal 10 deelnemers
Locatie:                Diverse locaties in Nederland en online.
Kosten per deelnemer    € 150,– inclusief lunch en Btw

Onderwerpen die aan bod komen

 • Basiskennis van het systeem pesten
  • De oorsprong en reden van pesten
  • De opbouw tot ontstaan van pestgedrag
  • Verschil tussen pesten, verstoting en buitensluiting
 • Verdieping op pesten
  • Waarom is pesten schadelijk
  • Welke signalen gaan vooraf aan pesten
  • Rolverdeling, gedrag, actie en reactie herkennen binnen pesten
  • Invloeden en veranderingen vanuit groepsdynamiek en de cyclus van ervaringen
 • Risico gebieden voor ontstaan van pesten
  • (persoonlijke) Levensgebeurtenis met impact en ontstaan van behoefte aan verandering
  • Verandering op werk/ omgeving/ thuis
  • Ouderschap en privé omgeving
 • De voordelen en winstpunten uit ontstaan van pesten halen
  • Zowel op werkvloer en omgeving
  • Persoonlijke voordelen en verbreding van zelfbeeld
 • Bespreekbaar maken en aandachtspunten inzetten pestprotocol
  • Signalen herkennen binnen het systeem van pesten
  • Voorbereiden met bespreekbaar maken van wat opvalt
  • Onderzoeken en zichtbaar maken van Gezamenlijk belang
  • Wel of niet Deskundigheid inschakelen, hoe bepaal je wat nodig is
  • Signalen en benadelingen, hoe ga je er mee om
  • Vermoedens van benadelingen, moedeloosheid en suïcidale gedachtes
 • Zelf aan de slag
  • De thuisopdracht als oefenstof om zelf aan de slag te gaan

  Toelichting
  Pesten krijgt veel aandacht vaak omdat het als benadelend en schadelijk wordt ervaren. Toch geeft het ontstaan van pesten ook nieuwe mogelijkheden en inzichten dat mensen sterker kan maken. Het vroegtijdig herkennen is belangrijk want hoe eerder je erbij bent des te minder moeite kost het om tot verbeteringen te komen en het pesten stopt voordat het echt aanwezig is. Maar wat het nut van pesten is met welk doel blijft vaak onbelicht omdat het pestgedrag pas opgemerkt wordt wanneer het op zijn hoogtepunt is en zijn doel bijna lijkt te halen. Aandacht voor ontstaan blijft vaak onbelicht waardoor de ervaringen van pesten aanwezig zal blijven en iemands leven kan blijven beïnvloeden. Tijdens deze training gaan het waardoor behandelen en dragen bij aan het versterken van iemands zelfbeeld waardoor pesten echt kan stoppen, Het herkennen van signalen speelt hierbij een belangrijke rol, de basistraining Signalen wat kan je ermee gevolgd te hebben geeft voordelen bij deze training.

Geïnteresseerd, Stuur alvast een bericht

vanaf 5 september wordt de planning hier en op LinkedIn gepubliceerd

Deelname aan de basistrainingen kan zowel op locatie als online,
Na alle aanpassingen en gebeurtenissen in 2020 gaan we starten met zowel de trainingen als pilot. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de balans te vinden tussen aanwezig op locatie als via video meeting toe te passen. Een keuze waarmee invulling gegeven wordt aan het blijven kunnen volgen en aanbieden van dienstverlening en trainingen ook al wordt je getroffen door de maatregelen vanuit het coronavirus of andere onvoorziene omstandigheden zoals weer en verkeersproblemen, waardoor je de training op locatie anders niet kan volgen. Ook wij begrijpen dat het een andere vorm van aanwezigheid en samen volgen van trainingen zal zijn, dat het in begin even wennen zal zijn beseffen ook wij. Maar dit weegt niet op tegen de zekerheid voor iedereen dat een training door gaat en niet op het laatste moment hoef worden afgezegd om op een later moment weer ingepland te worden.

aanmelden voor training

Naast deze basistraining zijn er ook de training

 • Basistraining Signalen wat kan je ermee
 • Behoud perspectief na een ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Gedrag als signaal
 • De invloed van thuis problemen op de werkvloer
 • De vaardigheid van handelen op signalen behouden en verder uitbreiden en tegelijk het netwerk uitbreiden kan door deel te nemen aan een van de thema intervisies bijeenkomsten.
 • In grote lijnen kennen ze dezelfde opbouw dan de training “zicht op waardoor pesten ontstaat” als verdieping vanuit signalen wat kan je ermee. Met de basistraining ‘Signalen wat doe je ermee ontstaat de vaardigheid en achtergrondkennis om te kunnen handelen vanuit het bespreekbaar maken.

  Het doel van deze afzonderlijke verdieping trainingen is dat het best grote thema`s zijn om al binnen 4 uur te behandelen. De afzonderlijke thema`s zijn bewust zo gekozen omdat ze overlap hebben met elkaar en veelal dezelfde signalen geven, maar vaak net een andere routing hebben in ontstaan, verloop en behoefte van aandacht en ondersteuning. Zo ontstaat pesten geleidelijk, een levensgebeurtenis is vaak onverwacht aanwezig is. Gedrag altijd een opbouw kent vaak vanuit een x aantal ervaringen op diverse plekken en hinderlijk aanwezig raken doordat het ergens getrikkerd wordt. De invloed van thuis is zeer divers in aard en tijdsverloop, maar altijd zijn persoonlijke gevoelens en emoties aanwezig wie invloed geven maar ook gedrag ingezet kan worden waardoor er een soort rookgordijn optreedt, denk hierbij aan onbewust inzetten van slachtofferrol of gedragingen en taalgebruik dat niet past bij de persoon