Ter gelegenheid van de publicatie van het boek ‘Bevroren spoor’

Een gratis exemplaar van het boek ‘Bevroren spoor’ bij aanmeldingen voor 5 april 2020 om deel te nemen aan deze training

 

Het boek ontvangt u op de gekozen trainingsdag en na een volledig afgeronde aanmelding

Training; Signalen wat doe je er mee
Door het schrijven van het boek “Bevroren Spoor” en door de ervaringen vanuit het werkveld kwam ik erachter waarom het ouderconflict tussen mij en de moeder van onze dochter niet opgelost kon worden. Eén facet hiervan is de vaardigheid om signalen te gebruiken als gespreksonderwerpen en de hulpvraag onderzoeken.

Tijdens deze vaardigheidstraining ‘Signalen wat doe je ermee’, gebruiken we een bestaande casuïstiek uit het werkveld om bewust de vaardigheid in te zetten om signalen te herkennen en die om te zetten naar gespreksonderwerpen en hulpvraagonderzoek.

Binnen 4 uur rond je deze vaardigheidstraining af met het ontvangen van het deelname bewijs. De kosten per deelnemer bedragen inclusief btw € 150,00. Deze training wordt gegeven binnen een groep van 4 tot maximaal 10 deelnemers die allen werkzaam zijn binnen de persoonlijke en/of familiaire dienstverlening.

Waarom deze training
Binnen het werkveld persoonlijke dienstverlening gebruik je voortdurend signalen voor het verlenen van jouw dienstverlening. Gek genoeg richten we ons enkel op dat wat bespreekbaar wordt gemaakt, op pijnsignalen en gedragssignalen die we kunnen verklaren vanuit de kennis die voorhanden is De meest belangrijke signalen worden vaak niet bewust opgemerkt.  Als het niet helemaal te verklaren is door het verhaal of de hulpvraag, dan ontstaat er soms een bepaald onderbuikgevoel wees dan extra bewust welke signalen er gegeven worden. Hoe je de signalen kan ontdekken en verzamelen zodat je een breder beeld kan krijgen wordt tijdens deze training behandeld.

Wat wordt behandeld tijdens deze vaardigheidstraining
Tijdens de training gaan we in op wat signalen zijn, waar bevinden de signalen zich, hoe kan je signalen herkennen. Hoe kun je, aan de hand van de signalen, de geraaktheid van de persoon inschatten.

Vanuit de ingebrachte casuïstiek wordt de vaardigheid getraind. Gaan we in van hoe je de signalen kan verzamelen en kan verwoorden. Waarom het belangrijk is dat je ook vermeld van het waar en hoe je het signaal hebt gekregen. Vervolgens gebruiken we een aantal signalen om verder uitleg te geven over de acht welzijnsdomeinen van de mens, hoe het beïnvloed kan worden met welke gevolgen het kan geven.

Het signalenoverzicht dat tijdens de training gemaakt wordt, gebruiken we om te oefenen om met een collega of een deskundige in gesprek te gaan over de opgemerkte signalen. Dit als voorbereiding om in gesprek te gaan met de betrokkenen vanuit een hulpvraag onderzoek. Tijdens het oefenen ga je ervaren dat het bespreekbaar maken vanuit signaleren eerder helpend is dan dat het inbreuk maakt op relatie of privacy van de personen.

Tot slot spreken we over de voordelen die het gebruik van de signalenlijst kan hebben binnen je eigen werkkring. Waar je deze lijst dan zou willen terugvinden en hoe pas je het gebruik als team toe binnen het stellen van doelen. Aan het eind van de training zal je ervaren dat het een preventieve werking heeft en bijdraagt in het bieden van hulp. Wanneer er uiteindelijk binnen een casuïstiek toch geen verbetering komt je eenvoudig en sneller melding kan maken volgens de richtlijnen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze training kan ook als teamworkshop worden gehouden voor o.a. casuïstiekbehandeling en teamsamenwerking. Door de duur van 90 minuten op uw locatie past het prima binnen een teambespreking. De teamworkshop ‘Signalen wat doe je ermee’ kost € 225,– (incl. btw) waarbij het bijdraagt aan verbetering van inzichten voor de behandelingstrajecten daarmee de kwaliteit van behandeling en samenwerking vergroot.