Ter gelegenheid van de publicatie van het boek ‘Bevroren spoor’

Een gratis exemplaar van het boek ‘Bevroren spoor’ bij aanmeldingen voor 5 april 2020 om deel te nemen aan deze training

 

Het boek ontvangt u op de gekozen trainingsdag en na een volledig afgeronde aanmelding

Komende trainingsdagen

Maandag 30 maart 2020 van 9:00 – 15:30 uur te Soest

Donderdag 21 april 2020 van 9:00 – 15:30 uut te Soest

Tijdens deze training krijg je meer inzichten en ga je ervaren dat door bewust inzetten van het groeps-beschermingsinstinct het buitensluitingsgevoel verdwijnt. Het direct preventief werkt om Pesten en Verstoting te stoppen, door het geen kans te geven.

Niets gebeurt zomaar daar valt pesten en verstoting ook onder. Pesten kent altijd een aanloop vanuit een van de 6 oorzaken waardoor `t beveiligingsmechanisme `groepsdynamiek veilig houden` geactiveerd wordt. Net als de oorzaak zijn ook de gevolgen te verdelen binnen 6 gevolg. Uiteindelijk levert het altijd buitensluiting op met het ingang zetten van een cyclus van meer pestijeren of andere hulpvragen.

Maar wat dan en hoe gebruik je het groepsbeschermingsmechanisme om ieder groepslid te sterken in zijn gevoel van gewaardeerd worden en zelfvertrouwen hebben, waardoor het een preventie is maar zelfs pesten kan stoppen?

Tijdens deze actieve één daagse basis training “Groeps-beschermingsinstinct inzetten als preventie buitensluitingsgevoel” gaan we dieper in op wat pesten is hoe verstoting leidt tot diverse persoonlijke risico’s met het voorkomen van ontstaan van het buitensluitingsgedrag door het mechanisme van instincten te kennen. Leer je bewust de vaardigheden eigen te maken om objectief onderzoekend te zijn vanaf het moment dat het risico vergroot wordt.

 

 

Algemene informatie over deze training

na aanmelden ontvangen we graag zo snel mogelijk van jouw of er rekening gehouden dient te worden met diëten, allergieën of bereidingen. Het geeft ons de mogelijkheid om rekening te houden met het samenstellen van de lunch.

Als voorbereiding voor de training:  Stel jezelf eens de vraag ‘wil ik gebruik maken van een eigen ervaringen of een praktijkvoorbeeld’, en zo ja welke? Misschien heb je net een situatie gehad die je wilt gebruiken om antwoorden te vinden. Het doel van deze voorbereiding is om jou tijd en ruimte te geven om een vraag of situatie te hebben wie je kan gebruiken tijdens een van de oefenmomenten op de dag zelf.

We willen graag op tijd beginnen en vinden het belangrijk dat iedereen ongehaast en van te voren met elkaar kan connecten. We starten de dag direct met het welbekende kopje koffie of thee bij binnenkomst. Tijdens de dag passen we korte pauzes toe en verzorgen we tussendoor een voor iedere voedzame lunch.

De training wordt afgesloten met een ervaringsronde en het uitdelen van een deelname certificaat.

Zowel tijdens als na de training(dag) is er voldoende ruimte om na te praten of een individuele vraag te stellen. Mocht je bij het aanmelden al een specifieke vraag hebben geef dit dan aan op het aanmeldformulier of neem contact op met Mark.

Deze training wordt gegeven in een overzichtelijke deelnemersgroep van maximaal 12 personen. De kosten per deelnemer bedraagt € 115,00 inclusief Btw, lunch en materiaal kosten. We streven er voor dat de locatie voor iedereen goed bereikbaar is en een vriendelijk en natuurlijke sfeer bied. Bij het aanmelden kan je kiezen uit de mogelijkheden en plaatsen waar de training gehouden wordt. Na de bevestigingsmail van deelname ontvang je uiterlijk een week voor de trainingsdag een deelnemersmail met de gegevens van de training locatie en een overzicht van de dag invulling.

 

 

Achtergrondinformatie over deze training

Een grote misstand is het aanwijzen van een slachtoffer (gepeste), een dader (vermeende hoofd Pester) en een groep van meelopers, hierdoor versnel je het proces van buitensluiting door nadruk te leggen op het pestgedrag waardoor de echte hulp vraag verdwijnt. De personen worden hierdoor nog meer gekwetst wat de motivatie verkleind met afstand nemen van de plaats en groep. Schoolverzuim, de wens om wat anders te gaan doen en zelfs een vergroting van kloof tussen kind en ouder door ouderconflicten wordt enkel groter. Doordat zelfvertrouwen en gevoel van interesses door buitensluiting verminderd geeft dit een zoektocht op waardoor er een nog grotere onzekerheid van eigen kunnen ontstaat.

Tijdens de training gaan we in op hoe jij bewust objectief kan blijven om uit het aanwijzen te blijven van slachtoffers, meelopers en daders. Ze hebben namelijk allemaal last van een verandering binnen de groepsdynamiek. Niemand heeft behoefte aan onduidelijke veranderingen of om buiten een groep te vallen.

Gaan we in op de manier van onderzoek waardoor er een andere sfeer is ontstaan.

Vanuit de 6 oorzaken en 6 gevolgen. Want welke invloed heet het als er iemand onzeker is vanuit zijn thuis, is er een andere behoefte ontstaan, is er iemand bij gekomen of weggegaan of zijn er onbeantwoorde vragen vanuit een andere veranderding.

Het resultaat van dit onderzoek bepaald hoe hulp geboden kan worden. Maar welke hulp kan je bieden

Gaan we in waarom het nog beter is om vanaf het moment dat er iets veranderd al aandacht te hebben wat de invloed binnen de groepsdynamiek zou kunnen betekenen.

Waarom het moment van ontstaan van buitensluitingsgedrag zoals pesten of verstoting altijd 4 tot 6 weken later is dan dat de aanleiding plaatsgevonden heeft. Denk maar aan een vaak voorkomend verschijnsel dat na de zomervakantie met een nieuwe schooljaar of schoolklas komen de eerste signalen van pesterijen vaak pas rond de herfstvakantie, het vaak niet werkt om enkel te richten op het nog moeten wennen aan elkaar genoemd en het toepassen van groep coaching zonder aandacht te geven aan persoonlijke vraagstukken en omstandigheden waardoor de rolverdeling binnen de groep niet klopt.

Na de training kan je af stappen van het willen stoppen van pesten door dat de eigen kennis vergroot is op de oorzaken en bewust zijn van eigen invloed en onbevangen geraaktheid met oog te hebben op de risico`s voor de groepsdynamiek die vanuit de oorzaak kunnen ontstaan. De weet hebben dat als pesten begint is er iets gemist. Dat wat gemist is voeding is om over te gaan op het buitensluitingsgedrag zoals pesten en verstoting, omdat een groepslid onbewust zich niet veilig voelt binnen de ontstane groepsdynamiek, andere dit ongemerkt overnemen omdat ze ook dit gevoel onbewust hebben.