Het Samenwerkingsplan Ouderschap

Is het enigste plan dat ouderschap – onderwijs – zorg en hulpverleningsplannen samenvoegt tot één gezamenlijke overzichtelijk kind ondersteuningsplan en
voldoet aan alle regels en gehoord worden van het ouderschap.

Draagt bij aan het optimaal beschermen van de kinderen in hun ontwikkeling door kansen te geven. Het (zelf)vertrouwen laat groeien.

Het plan werkt preventief in stoppen en voorkomen van conflicten en pesterijen.

Met het ouderschap dossier bescherm je de belangen van het kind nog krachtiger.
– Ontstaat er nog meer rust regelmaat en ruimte in het ouderschap.
– Vergroot het nog meer de kansen, ontwikkelingen en vertrouwen.
– Bespaart het tijd en onnodige kosten.

Een uniek totaal, ontwikkeld om ouders te helpen het overzicht en inzicht te laten behouden om elk kind en elkaar de aandacht en ruimte te geven ook wanneer er zorgvragen of meer ondersteuning nodig is bij een van de gezinsleden.

Meer weten                                       Stel direct je vraag

Emotioneel welbevinden
veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrijheid, zelfbeeld en tevredenheid

Interpersoonlijke relaties
intimiteit, genegenheid, gezin, vriendschappen en hulp

Materieel welbevinden
eten en drinken, bezittingen, financiële zekerheid, werk, onderdak

Persoonlijke ontplooiing
onderwijs, kansen krijgen, gezien en gehoord worden, talentontwikkeling, 

Lichamelijk welbevinden
gezondheid, voeding, ontspanning, sport, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd,

Zelfbepaling
autonomie, zelf richting  geven aan persoonlijke doelen en waarden, 

Sociale inclusie
erbij horen, geaccepteerd en gesteund worden, deelnemen aan de samenleving, 

Rechten
privacy, bescherming van rechten en plichten, gelijke behandeling, bezittingen,