Door ondersteuning te geven vanuit de aanwezige verandering en de 6 elementen – van oorzaak en gevolgen pesten, verstoting en buitensluiting- versterken we jouw kwaliteiten en krijg jij handvaten om vanuit jouw essentie krachtig en zelfzeker het pesten en verstoting te stoppen, om te gaan met tegenslagen en nieuwe kansen te ontdekken.

De 6 elementen zijn tegelijk de 6 oorzaken als gevolgen van het buitensluitingsgedrag

  • Anders / verandering
  • Gebeurtenis
  • Onzekerheid
  • Persoonlijke problemen
  • Prestatie
  • Scheiding

Pesten verstoting zijn gedragsvormen wie leiden tot buitensluiting. Het gebeurd altijd na een verandering waarmee de groepsveiligheid in gevaar dreigt te komen het groepsbescherminginstinct buitensluiting geactiveerd wordt. Weten waardoor en waarom het geactiveerd wordt helpt bij het bieden van hulp maar draagt ook bij in het voorkomen van pesterijen en verstoting.

Vraag om een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te weten hoe het Essentieplein jouw kan helpen.

Tijdens het opzetten en ontwikkelen van het Essentieplein, ontdekte ik dat wanneer Pesten, Verstoting of Buitensluiting(gevoel) begon, dit altijd was na een gebeurtenis bij een van de groepsleden waardoor er iets veranderde.Steeds kwam een van de zes elementen terug als oorzaak of gevolg voor pesterijen of het buitensluiting(gevoel).

Ik ben een man uit 1975. Geboren met een dubbele schisis (hazelip). Als kind een gemakkelijke prooi voor pesterijen. Ook al maakte de pesterijen me onzeker en heeft het wonden achtergelaten, mede dankzij de steun en leer van naasten en familie, heeft het me ook sterker gemaakt in mijn persoonlijkheid en daadkracht, in het vertrouwen van kansen en eigen kunnen door het blijven doen vanuit interesses,

 


 


WerkgeverProfessionalOuder