Door ondersteuning te geven vanuit de aanwezige verandering en de 6 elementen – van oorzaak en gevolgen pesten, verstoting en buitensluiting- versterken we jouw kwaliteiten en krijg jij handvatten om vanuit jouw essentie krachtig en zelfzeker het pesten en verstoting te stoppen, om te gaan met tegenslagen en nieuwe kansen te ontdekken.

De 6 elementen zijn tegelijk de 6 oorzaken als gevolgen van het buitensluitingsgedrag

 • Anders / verandering
 • Gebeurtenis
 • Onzekerheid
 • Persoonlijke problemen
 • Prestatie
 • Scheiding

Pesten verstoting zijn gedragsvormen wie leiden tot buitensluiting. Het gebeurd altijd na een verandering waarmee de groepsveiligheid in gevaar dreigt te komen het groepsbescherminginstinct buitensluiting geactiveerd wordt. Weten waardoor en waarom het geactiveerd wordt helpt bij het bieden van hulp maar draagt ook bij in het voorkomen van pesterijen en verstoting.

Vraag om een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te weten hoe het Essentieplein jouw kan helpen.


  WerkgeverProfessionalOuder

   


   

  Ik ben een man uit 1975. Geboren met een dubbele schisis (hazelip). Als kind een gemakkelijke prooi voor pesterijen. Ook al maakte de pesterijen me onzeker en heeft het wonden achtergelaten. Dankzij de steun en leer van naasten en familie, heeft het me ook sterker gemaakt in mijn persoonlijkheid en daadkracht, in het vertrouwen van kansen en eigen kunnen door het blijven doen vanuit interesses. Helaas ontbrak de gerichte coaching en begeleiding waarmee je ook na een trajecten verder kon. Ook binnen opleidingen, werkveld en zorgverlening is de aanpak van pesten gericht op het willen stoppen en worden  signalen en geluiden genegeerd. Het gevolg pesten wordt erger en de schade aan de personen groter met uitval, gezondheidsproblemen, meer problemen en terugtrekken tot gevolg en niemand gaat op onderzoek uit waardoor het gedrag van pesten eigenlijk begonnen is en wat de mensen nodig hebben. De twee belangrijkste aspecten om zowel te stoppen als, nog beter, te voorkomen worden als niet belangrijk gevonden. De belangrijkste reden hiervan is de algemene aanvaarde maatschappelijke benadering en zienswijze van het begrip pesten, en juist hierdoor wordt het gedrag tot buitensluiting schadelijker gemaakt.

  Na 10 jaar ontwikkelen met vele ervaringsverhalen gehoord en gezien te hebben op alle plekken waar mensen samen-leren, -werken, -zorgen en wonen zoekend naar het waarom kwam ik tot een andere vraagstelling die van het waardoor direct werden de lijnen van opbouw, gedrag en uiteindelijk doel zichtbaar. Meteen linkte alles aan dat wat ooit tijdens een training verteld was, pesten is een oer-beschermingsinstinct om de groepsdynamiek veilig te houden. en in een andere training; gedrag is de stem van emoties, gevoelens en behoeftes. Gedrag kent altijd een opbouw zolang de behoefte en pijn niet gezien wordt.  Dit maakt dat er altijd een aanleiding aanwezig is waardoor pesten ontstaat en dat ze altijd terug te brengen zijn binnen zes groepen die ook  gelijk zijn aan de gevolgen.

  Een van mijn kwaliteiten is logisch verbinden en oprecht onbevangen kunnen luisteren en observeren door alles bij elkaar te leggen viel de grote puzzel in elkaar. Om pesten te stoppen hebben we de interesses van de groepsleden nodig om vanuit de oorzaak te komen tot de best mogelijke gezamenlijke oplossing waarin iedereen mag groeien in zijn leer binnen een veilige groepsdynamiek. Hiermee gaan we het gedrag niet negeren, maar als verteller van een onderliggende oorzaak gebruiken. Hoe dit werkt komt terug in de trainingen maar is het Essentieplein er voor iedereen wie wilt groeien en uit de gevolgen en het pesten en verstoting wilt stappen.