Pesten en uitval op de werkvloer is nadelig voor de productiviteit, kwaliteit en samenwerking op de werkvloer. Alle reden om het buiten de deur te houden, helaas lukt het niet altijd het brengt onvrede maar ook hogere kosten met zich mee. Binnen de organisatie zijn er afspraken hoe er mee om te gaan of zijn er diverse protocollen.

Advisering
– Welke Preventie stappen kunnen worden genomen waarbij (vroeg)signalen gebruikt worden om het aanwezige pestprotocol vroegtijdig in te zetten.
– Pestprotocol inrichten waarin ook aanleiding tot ontstaan pestgedrag verwerkt is.
– Informeren preventie vanuit oorzaak en gevolgen van buitensluitingsgedrag waarmee ook pestgedrag gestopt kan worden.
– Preventief exit en uitval voorkomen Pesten geen kans krijgt om te ontstaan.
– Hoe Handelingsvaardig zijn om pestprotocol in te zetten wanneer het nodig is.

<Ondersteuning
– bij (vermoeden van) dreigende uitval, disfunctioneren/vertrouwensbreuk
– Wanneer werknemer een privé-/ levensgebeurtenis met impact meemaakt.
– Bijstellen verwachtingen na verandering met behoud (werk)motivatie, focus en samenwerking

– Verzuim
– Buitengesloten gevoel/ er niet meer bij horen
– Onrust binnen het team/ groepsvorming
– Pesten/ disfunctioneren
– Stijging van klachten zowel intern als met externe,
– Gesprekken over beëindiging dienstverband.

 Vind antwoorden om effectief te handelen samenwerking, teamsfeer en productiviteit door blijven gaan er verbeteringen kunnen ontstaan.
 Ontdek winstgevers binnen de situatie (casus)
 Voorkom erger door vroegtijdig inzicht en overzicht te behouden
 Luistern naar het verhaal, geven achtergrondinformatie over impact vanuit gebeurtenis en diens veranderingsprocessen wie oorzaken kunnen zijn voor ontstaan pestgedrag en uitvalgroei.
 Zoomen in op kenmerkende signalen door deze te belichten vanuit andere kijk en denkpatronen,
 Het gesprek aan te gaan over ‘het waardoor’ waarmee er nieuwe aandachtpunten en/of inzichten ontstaan.
 Bekijken gezamenlijk de overlappingen tussen De behoefte en gedragingen/uitingen met ervaringen en of/welke koppelingen van onbewust invulling of wat als ‘normaal’ beschouwd wordt.
 Kijken we welke puzzelstukje missen of welke mogelijkheden beter kunnen passen.