Ons aanbod

Onze service programma's

Nazorgprogramma voor Ouders

Als ouders hebben jullie behoefte aan ondersteuning, en dit nazorgpakket biedt jullie mediator/ondersteuner de gelegenheid om die ondersteuning te bieden.

Serviceprogramma Ouderschap Basis: Ondersteuning op Maat

Het Serviceprogramma Ouderschap Basis biedt rust, regelmaat en draagt bij aan de talentontwikkeling van jullie kinderen en jullie als ouders.

Serviceprogramma Ouderschap Basis Zorg

Ondersteuning op Maat voor Gezinnen met Externe Zorg/Hulp (zorg, Wlz, Wmo, PGB-budget)

Service Interventieprogramma Ouderschap met Extra Zorginzet

Het doel van dit pakket is om zorgvuldig en op maat terug te gaan naar een lichtere vorm van ondersteuning, afgestemd op de belangen van de kinderen.