Ons aanbod

De Essencepocket

De Essence pocket

Mark Helmink, oprichter van het Essentieplein, heeft de “Essence pocket” ontwikkeld. Dit boekje betrekt gezinnen bij de belangrijke vraag “Wie ben ik?”.

In de Essence pocket, ook bekend als de Essentie pocket”, is ruimte voor de gemaakte afspraken van gescheiden ouders en de kwaliteiten van beide ouders. Na een scheiding fungeert de Essence pocket als een verbindend element.

Kinderen leren trots te zijn op zichzelf en de kwaliteiten die ze van hun moeder of vader hebben geërfd. Het boekje is tijdloos en wordt door de ruimte voor liefdevolle boodschappen van naasten een waardevol object in uw boekenkast

 

Enkele voorbeelden over de inhoud in de Essence pocket die specifiek gericht zijn voor het kind zelf:

  1. Mijn unieke kwaliteiten: In de Essence pocket kan het kind een pagina invullen met zijn of haar unieke kwaliteiten. Dit kunnen persoonlijke eigenschappen zijn, zoals vriendelijkheid, doorzettingsvermogen, creativiteit, sportiviteit, en nog veel meer. Het helpt het kind om zich bewust te worden van zijn of haar sterke punten en positieve eigenschappen.
  2. Mijn familiegeschiedenis: Een ander deel van de Essence pocket kan gewijd zijn aan de familiegeschiedenis. Het kind kan informatie opnemen over ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes, enzovoort. Dit kan helpen om een gevoel van verbondenheid met de familie te creëren en het kind te laten zien waar het vandaan komt.
  3. Mijn dromen en doelen: Het kind kan een pagina invullen met zijn of haar dromen en doelen. Wat wil het later worden? Welke avonturen wil het beleven? Door deze gedachten op te schrijven, kan het kind zijn of haar toekomstvisie verkennen en koesteren.
  4. Liefdevolle boodschappen aan mezelf: Naast de ruimte voor berichten van naasten, kan het kind ook liefdevolle boodschappen aan zichzelf schrijven. Dit kunnen positieve herinneringen zijn, aanmoedigingen of gewoon woorden van zelfliefde. Het herinnert het kind eraan dat het waardevol en geliefd is.

Een paar voorbeelden over de inhoud van het ouder deel in de Essence pocket voor ouders om samen in te vullen met hun kind.

  1. Gemaakte afspraken tussen ouders: In de Essence pocket kunnen ouders belangrijke afspraken vastleggen die betrekking hebben op de opvoeding van hun kinderen. Dit kan gaan over zaken als huisafspraken, co-ouderschap, vakantie en omgangsplanning, taakverdelingen, andere praktische aspecten.
  2. Kwaliteiten van beide ouders: Een ander deel van de Essence pocket is gewijd aan het benoemen van de kwaliteiten van beide ouders. Denk hierbij aan eigenschappen zoals geduld, creativiteit, doorzettingsvermogen, empathie, enzovoort. Door deze positieve eigenschappen te benoemen, wordt het kind zich bewust van de waardevolle aspecten die het van beide ouders heeft geërfd.
  3. Ruimte voor liefdevolle boodschappen: De Essence pocket biedt ook ruimte voor liefdevolle boodschappen van naasten. Familieleden, vrienden of andere belangrijke personen kunnen hier persoonlijke berichten achterlaten. Deze boodschappen dragen bij aan het gevoel van verbondenheid en trots bij het kind.

De Essence pocket is een prachtig hulpmiddel om familiebanden te versterken, zelfbewustzijn te bevorderen en positieve herinneringen te creëren. en  niet alleen een praktisch hulpmiddel, maar ook een emotioneel waardevol geschenk voor het kind zelf