Ondersteunend coachen is jouw steunen binnen een veilige omgeving met de ruimte geven om jouw vragen te mogen beantwoorden, door het uiteindelijke resultaat open te houden. Bezig gaan met het creëren van inzichten hoe het wel mogelijk kan zijn, daar mee gaan oefenen om te werken aan het durven doen buiten de veilige oefenruimte waarbij jij weet dat je ook dan ondersteund wordt zekers wanneer het even anders loopt als verwacht.

Onze benadering

  • Jouw vraag/doel kleiner maken. Jouw vraag lijkt vaak helder of klein maar kan soms breder of groter zijn dan je zult verwachten. Dit komt omdat het vanuit jouw behoefte komt om iets te verbeteren je hebt een ‘ideaal plaatje’ van dat wat je graag wilt bereiken het liefst zo snel mogelijk
  • Een gedacht hebben komt van waarom jouw vraag je bezighoudt. Dit is voor ons een mooi begin. Het belangrijkste is dat je oprecht gehoord wordt met zicht op verbetering en steun ervaren.
  • Een haalbaar doel is dat wat je graag wilt bereiken. Laat dat verborgen zitten in jouw behoefte, jouw verwachting of dat waar je tegen aan loopt en graag wilt veranderen. Hier Antwoord op vinden is al een doel opzicht. Waarom zullen wij er dan om gaan vragen? Net zoals we niet direct vragen naar
  • Een specifiek doel is vaak voor jou nog lastiger te verwoorden het maakt onzeker. Als je er een weet is dat prima anders komt het vanzelf. Wij luisteren naar jouw verhaal en komen met een voorstel dat bij jou past om aan de slag te kunnen om verbetering te gaan ervaren. om het uiteindelijke doel na te streven.
  • Uiteindelijk doel plezierig leven zonder zorgen.
  • Kunnen genieten en dat doen wat past bij jouw interesses en talenten. De weg ernaar toe en jezelf kunnen zijn, is bij het coachen net zo belangrijker. Dit begint bij het krijgen van
  • Inzicht en overzicht van wat je dagelijks doet, wat je inzet, waar je tegen aan loopt maar vooral welke interesses je hebt, vormt de start om jouw vraagvorm te geven. Soms lukt het om direct aan jouw gestelde vraag te werken soms zijn kleinere stappen nodig. Beide zijn goed het versterkt nog meer jouw motivatie omdat jouw doel zichtbaar en haalbaar blijft.
  • Jouw motivatie om te gaan werken aan verbetering komt voort door inzicht hebben en ervaren van gehoord voelen met ruimte om nieuwe ontdekkingen te mogen doen.
  • Motiveren van jouw omgeving om jou te steunen, de ruimte en mogelijkheden te laten ervaren is binnen het coaching plein een belangrijk aandachtsgebied. Hoe gek het misschien ook lijkt, jouw directe omgeving bepaalt uiteindelijke het succes. Binnen het coaching traject kan het zijn dat jouw directe omgeving uitgenodigd wordt voor een informatief gesprek voor samenwerking. Dit gebeurt altijd met jouw en jouw goedvinden tijdens een
  • Het samenwerking gesprek wordt ingepland om jouw directe omgeving de kans te bieden om hun vragen en ervaringen te laten delen. Ze hebben namelijk net als jij de oude weg ervaren. Om jouw goed te kunnen steunen is het belangrijk dat ze meegenomen worden in jouw traject. Praktijkervaring heeft geleerd dat hoe beter de directe omgeving meegenomen wordt, hoe sneller en krachtiger jij jouw doel haalt.

Duur en verloop van traject gebeurt vooraf op basis van een inschatting van de mogelijke benodigde contactmomenten binnen een afgesproken tijdspad. Vaak houden we een tijdspad aan van 3 tot 6 maanden dat begint met een kennismaking en eindigt met een vrolijke afsluiting. De hoeveelheid en regelmaat van de benodigde contactmomenten hangt af van de vraag en behoefte. Bij elk contactmomenten wordt dit afgestemd op wat dan nodig is.

Iedereen is voortdurend in ontwikkeling met name wanneer er nieuwe inzichten of mogelijkheden ontstaan. Het komt dan ook voor dat je meer ruimte nodig hebt om het zelf te proberen, soms juist om extra te kunnen oefenen om vertrouwen te krijgen, zekers wanneer er meerdere inzichten elkaar snel opvolgen. Soms is een kort telefonisch contact al voldoende om verder te kunnen tot het volgende contactmoment. Dat wat afgestemd is staat wel vast en heeft dan ook zijn nut in jouw ontwikkeling.

Traject wordt afgesloten omdat jij merkt dat het geoefende bij jou past, je zonder ondersteuning het geoefende kan toepassen in jouw dagelijkse leven of we aan het eind zijn van het afgesproken tijdspad. Dat verdient een vrolijke noot na het intensieve werken. Dat doen we tijdens de vrolijke afsluiting.

De vrolijke afsluiting is er ook wanneer het traject eerder stopt als afgesproken. Wij zijn van mening dat, ongeacht de reden, er altijd wel iets behaald is dat oprechte aandacht mag krijgen.

Vervolgtraject kan soms nodig zijn, vaker komt het omdat je een andere vraag van hulp hebt gekregen. We starten dan niet helemaal opnieuw met kennismaken. We luisteren naar dat wat jouw vraag behoefte en interesse op het moment is. Vandaar uit pakken we hernieuwt het nieuw afgestemde traject op.

klik op de link contact wanneer je wilt weten hoe we jouw kunnen ondersteunen