Het Samenwerkingsplan Ouderschap creëert ruimte om te groeien

Doordat het samenwerkingsplan de behoeftes en belangen van elk kind inzichtelijk maakt ontstaat er ruimte aan het verkennen van (nieuwe) mogelijkheden, binnen de interesses en talenten. Er ontstaat een veilige basis dat de totale ontwikkelingen versterkt tegelijk het vertrouwen laat groeien.

Het samenwerkingsplan is zo ontwikkeld dat het eenvoudig per onderdeel in te vullen is maar altijd vlot en eenvoudig te evalueren is.

Eventuele benodigde aanpassingen kunnen direct aan gepast worden vanuit de ontwikkeling, een nieuwe situatie of veranderende behoeftes bij een kind of ouders. Telkens blijft voldoen aan het gezamenlijk belang vanuit de vastgestelde verwachtingen en afspraken binnen de gestelde regels en wetgevingen.

Dat maakt dat het samenwerkingsplan ouderschap naast zorg ondersteuning ook uiterst geschikt is om als wettelijk verplicht ouderschapsplan in te zetten wanneer ouders (gaan) scheiden, waarbij het vertrouwen kan herstellen en direct preventief werkt om problemen en conflictsituaties te voorkomen.

Samen met het ouderschapsdossier wordt het ouderschap nog inzichtelijk en eenvoudiger. Alle gegevens, gebeurtenissen, informatie, afspraken en behoeftes staan overzichtelijk bij elkaar. Het ouderschap dossier bied zelfs de mogelijkheid om per kind professionals uit het maatschappelijk netwerk uit te nodigen om direct hun rapportages en afspraken toe te voegen, zo bespaart het tijd, voorkomt het onduidelijkheid verlies van gegevens en verwarring van afspraken.

Het Samenwerkingsplan Ouderschap ontwikkelen mee

Het opstellen van het samenwerkingsplan ouderschap ziet er in basis als volgt uit:

  • Een uur kennismaking met afstemming en uitleg over de stappen.
  • Elke ouder krijgt een afzonderlijk gesprek om zijn gedachte, ervaringen en kijk te verwoorden.
  • Afstemmen hoe de kinderen betrokken worden.
  • Een aantal gezamenlijke gesprekken voor afstemmen en opstellen van een gezamenlijk dragend plan.(Vaak zijn 2 tot 4 gezamenlijke gesprekken nodig)
  • Een afrondende afspraak om het plan samen met de kinderen door te spreken en aansluitend te ondertekenen.
  • Het plan is klaar om mee aan de slag te gaan. De eerste 3 maanden met gepaste begeleiding en ondersteuning.
  • Bij de keuze van het ouderschap dossier ontvangen de ouders de inloggegevens en is hun dossier omgeving klaar voor gebruik.
  • Het samenwerkingsplan ouderschap kan direct aangeboden worden wanneer notariële/rechtelijke vaststelling nodig is.
  • Na 3 maanden een evaluatie moment.

Het samenwerkingsplan ouderschap (het 8 domeinen ouderschapsplan) helpt ouders om inzicht te houden in hun ouderschap bij het beschermen van de veilige basis thuis voor hun kinderen. Het is de hulp, zorg en onderwijs ondersteuning om de kwaliteit en ontwikkeling te vergroten.

Wanneer ouders hun samenlevingsovereenkomst gaan ontbinden (scheiding) is het opstellen van het samenwerkingsplan ouderschap (opstellen ouderschap plan) een apart onderdeel binnen het scheidingstraject. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Voor ouders
• Geeft rust, regelmaat en ruimte
• Kinderen worden volledig betrokken
• Versterkt het natuurlijke contact tussen kind met ouders
• Voorkomt pestgedrag, verstoting, buitensluiting en conflicten
• Heldere inzichtelijke afspraken met taak en rolverdeling
• Ruimte en tijd voor jezelf
• Groeit mee

Voor kind(eren)
• Worden sterker Zelfvertrouwen neemt toe
• Inzicht in zelfbeeld (ik ben..)
• Ervaart rust regelmaat en veiligheid
• Is trots op zijn/haar ouders
• Ontwikkeld zijn loyaliteit, interesses en toekomstbeeld
• Geniet van zijn thuis
• Vertrouwt op eigen kunnen
• Sociaal en mentaal weerbaar

Omgeving en Aanbieders in het maatschappelijk netwerk
• Hebben direct inzicht in het welzijn en verwachtingen
• Zijn bewuster van de rol en taakverdeling
• Kunnen vlot en gerichter passende ondersteuning aanbieden
• Denken mee hoe doelen mogelijk worden
• Meer tijd voor daadwerkelijke zorg en onderwijs te geven
• Problemen worden eerder opgemerkt en bespreekbaar 
• Vroeg signaleren en preventief