Opstellen Samenwerkingsplan
ouderschap

Scheiding

Zorg en welzijn

Familierelaties

Werkgever- werknemer

Contact

Vrij-mediation
Vind ruimte in jezelf

Mediation

Binnen het Essentieplein onderscheiden we drie vormen van mediation

Bij ons ook de deskundige mediator wanneer er bemiddeling nodig is na

 • Een ingrijpende gebeurtenissen na traumatische ervaring
 • Blijvend letsel en/of blijvende invaliditeit
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Werken we met de methode: Totaal mediation.

 • Elk trajecten begint met individuele gesprekken,
 • kunt u rekenen op deskundige ondersteuning coaching of
 • Indien gewenst kunnen we een advies aanreiken over een enkele stap binnen het geheel
 • handelen wij altijd vanuit professioneel grensbewaking
 • letten we op de draaglast, draagkracht en sociaal emotioneel welbevinden van betrokkenen
 • Bieden we beschermen aan jullie blijvend gezamenlijk belang.

Door aandacht te hebben voor de menselijke kant is het makkelijker te komen tot een langdurig en gezamenlijk dragende oplossing dat een basis legt om vertrouwen te doen laten herstellen.
Zullen misstanden, onduidelijkheden of onvrede eerder bespreekbaar zijn.
Wordt informatie uitwisselen met elkaar makkelijker. Werkt het preventief op voorkomen van pesten, verstoting en buitensluiting.

Een methode wie ontwikkeld is vanuit het werkgebied, kennis en praktijkervaringen van ondersteuning geven aan mensen met de gevolgen van (extreem) pesten- buitensluiting problematieken, NAH, Een schokkende en/of ingrijpende gebeurtenis met wel of geen blijvend letsel en problematieken. Blijkt ook uitermate goede resultaten te geven bij ouderschap vraagstukken, scheiding en kind – ouder relaties

 • Verzorgen wij een ouderschap plan met en vanuit de 8 welzijnsgebieden van elk kind
 • Stellen wij een ouderschap kind dossier beschikbaar waar u altijd veilig alle informatie en gegevens van uw kind bij de hand heeft en kan toevoegen.
 • Verbeteren en/of herstellen van de relatie kind met zijn ouders.
 • Vormgeven van een samenwerkingsvorm tussen ouders onderling en/of ouder(s) met het maatschappelijk netwerk kind

Een sterke partije binnen

 • Relaties en Samenwerkingsvormen
 • Ouderschap
 • Zorg en welzijn
 • Familie aangelegenheden