Veranderingen
Soms is een gebeurtenis zo ingrijpend dat er meerder veranderingen ontstaan. Soms zijn er aanpassingen nodig in het vertrouwde of ontstaan er gedachtes waarvoor je je schaamt. Iedereen gaat anders om met een gebeurtenis waarmee andere vraagstukken of gebeurtenissen ontstaat. De intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen behoudt het overzicht en bewaakt de gezamenlijke belangen vanuit de persoonlijke behoeftes en interesses. De intermediair bekijkt samen met jouw de mogelijkheden hoe jou interesses kunnen worden vorm gegeven binnen de ontstane situatie waardoor er nieuwe verwachtingen en toekomstperspectieven kunnen ontstaan. 

Met de intermediair ‘’ingrijpende levensgebeurtenissen’’ lukt het om sterker en zelfverzekerder uit de ontstane situatie te komen.
Is de impact zo groot of zie je geen uitweg meer en heb je zelfdodingsgedachten neem contact op met de Gatekeeper

 

Richting geven
De intermediair ingrijpende gebeurtenissen is er om samen met jou te onderzoeken waar jouw kracht ligt. Hij zal aan jou woorden geven om aan anderen uit te kunnen leggen wat jij te bieden hebt en wat er nodig is om het te bereiken. De andere jouw waarderen om om wie je bent en hoe jij omgaat met de situatie.  Er ontstaat een gezamenlijke weg met behoud van wat jou gelukkig maakt. Samen met dierbaren uit je omgeving en zeker ook met dat wat voor jou het dierbaarst is.

Jouw emoties en gevoelens
Door jouw verhaal en gevoelens te vertellen wordt duidelijk wat het voor jou betekent. Zonder een oordeel van de intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen kan hij de vertroebeling vanuit jouw emoties en gevoelens vertalen zodat anderen kunnen begrijpen wat jij nodig hebt om verder te gaan.

Terug naar jouw passie
Wanneer de anderen niet meer komen met bijvoorbeeld zinnen als “laat het los” of “stop met treuren”, maar er zijn om jou te steunen word jij gesterkt om daar te leven waar jouw passie ligt. Door vast te houden aan jouw interesses geeft het jou kracht om verder te kunnen gaan. De angst en onzekerheid wordt daarmee minder en jouw omgeving wordt gemobiliseerd vanuit hun mogelijkheden en zij vinden antwoorden op hun vragen.

Jouw dierbaren
De intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen snapt dat jij verder wilt, Erbij wilt blijven horen. En gewaardeerd wilt worden om wie je bent en wat je kan. Vandaar zoekt de intermediair samen met jou een weg om verder te kunnen met behoud van wat jou gelukkig maakt. Het liefst samen met jouw dierbaren en zeker ook met wat jou het dierbaarst is.


    WerkgeverProfessionalOuder