Met de intermediair ‘’ingrijpende levensgebeurtenissen’’ lukt het om sterker en zelfverzekerder uit de ontstane situatie te komen.

Veranderingen
Soms is een gebeurtenis zo ingrijpend dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Iedereen gaat anders om met een gebeurtenis en dat kan dan weer nieuwe, verschillende gebeurtenissen met zich meebrengen. De intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen behoudt het overzicht en bewaakt de gezamenlijke belangen vanuit de persoonlijke behoeftes en interesses. De intermediair zal stimuleren deze te gebruiken om de veranderingen te kunnen plaatsen binnen de ontstane situatie. Hierdoor wordt iedereen sterker en kan het de impact van de gebeurtenis overwinnen met het vormen van nieuwe verwachtingen en toekomstperspectieven.

Richting geven
De intermediair ingrijpende gebeurtenissen is er om jou te sturen in de richting waar jouw krachten liggen. Hij zal aan jou woorden geven om aan anderen uit te kunnen leggen wat jij te bieden hebt. En hij zal je aangeven wat jij daarvoor nodig hebt. Zodat jij gaat ervaren dat je gewaardeerd wordt om wie je bent. Daarmee zal een weg ontstaan om verder te kunnen met behoud van wat jou gelukkig maakt. Samen met dierbaren uit je omgeving en zeker ook met dat wat voor jou het dierbaarst is.

 

 

 

Jouw emoties en gevoelens
Door jouw verhaal en gevoelens te vertellen wordt duidelijk wat het voor jou betekent. Zonder een oordeel van de intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen kan hij de vertroebeling vanuit jouw emoties en gevoelens vertalen zodat anderen kunnen begrijpen wat jij nodig hebt om verder te gaan.

Terug naar jouw passie
Wanneer de anderen niet meer komen met bijvoorbeeld zinnen als “laat het los” of “stop met treuren”, maar er zijn om jou te steunen word jij gesterkt om daar te leven waar jouw passie ligt. Door vast te houden aan jouw interesses geeft het jou kracht om verder te kunnen gaan. De angst en onzekerheid wordt daarmee minder en jouw omgeving wordt gemobiliseerd vanuit hun mogelijkheden en zij vinden antwoorden op hun vragen.

Jouw dierbaren
De intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen snapt dat jij verder wilt, Erbij wilt blijven horen. En gewaardeerd wilt worden om wie je bent en wat je kan. Vandaar zoekt de intermediair samen met jou een weg om verder te kunnen met behoud van wat jou gelukkig maakt. Het liefst samen met jouw dierbaren en zeker ook met wat jou het dierbaarst is.


WerkgeverProfessionalOuder