Ik ben een man uit 1975. Geboren met een dubbele schisis (hazelip). Als kind een gemakkelijke prooi voor pesterijen. Inmiddels heb ik deze ervaringen achter me gelaten en omgezet in daadkracht vanuit de oorzaak waaruit buitensluitingsgedrag ontstaat. Er zijn veel misstanden over het pesten waarmee de focus gelegd wordt op het willen stoppen en de reden van ontstaan vergeten wordt. Door de kennis te delen waardoor het pestgedrag ontstaat stopt het gedrag en ontstaat er een gesprek waarin iedereen nieuwe mogelijkheden ontdekt om er beter van te worden.

Binnen het werkveld van coaching, hulpverlening en begeleiding van o.a. gedragsproblematiek, crisis jeugd, psychiatrie, Niet aangeboren hersenletsel, ouderschap en als gatekeeper suïcidepreventie merkte ik een gezamenlijke drager van buitensluiting, onzekerheid maar vooral niet (meer) de eigen interesses kunnen omzetten naar zekerheden met een gewaardeerd gevoel te ervaren. De impact van een gebeurtenis vaak nog niet aanvaard kan worden door het vast blijven zitten in het overleven waarbij hulp vaak ervaren wordt dat gericht is op het probleem of getoonde gedrag maar de waardigheid van de persoon vergeten wordt. de Dienstverlening  intermediair ingrijpende levensgebeurtenissen is een breed ondersteuningspakket dat naast individuele hulpverlening ook coaching, bemiddeling en talentontwikkeling bevat om een langdurige verbindende gezamenlijke weg te bieden dat past vanuit ieders beleving en behoeftes.

Ik ben vader van drie kinderen. Mijn twee jongste zoons leven bij mijn huidige partner (hun moeder) en mij. Mijn oudste dochter zie ik vanwege de scheiding helaas al veel te lang niet meer. Het gemis en de pijnlijke ervaring, dat communicatie met haar moeder vrijwel onmogelijk was, heb ik gebruikt in het ontwikkelen van een digitale omgeving en ondersteuningsprogramma om ouders inzicht te bieden in hun ouderrol ten dienste van hun kinderen om  hun kinderen de beste basis te blijven bieden.

Kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn van de situatie tussen volwassenen wie door een verandering afzonderlijke keuzes maken vanuit individuele behoeftes. Ik heb er een boek over geschreven getiteld ‘Bevroren spoor