Het V.O.P Voor de een ‘n Verenigd Ouder Plan voor de ander ‘n Verdeelt Ouder Plan. Maar altijd ‘n verdieping op het ouderschap (plan).

Een V.O.P. geeft ouders de ruimte om tot een gezamenlijke kind-gezin plan te komen vanuit de individuele verwachtingen en behoeftes voor en vanuit elk kind.

Van elk kind wordt per welzijnsdomein de interesses, behoeftes en mogelijkheden in beeld gebracht wat maakt de er een natuurlijke verdeling van ouder taken ontstaat met een volledige kind-gezin-planning. Het V.O.P. wordt vanuit de kinderen en personen ouders gemaakt om de leefomgeving veilig te houden het is een welkome verdieping op het verplichte ouderplan dat enkel uitgaat van de ouderschap verplichtingen.

Wanneer het V.O.P. volledig opgesteld en onderhoud wordt blijft er inzicht op wat er nodig is van de ouders of welke hulp wenselijk is.

Ook een V.O.P. opstellen binnen uw situatie.
Vraag naar het opstelformat of laat u bijstaan door een van de deskundige

Het V.O.P. kan gebruikt worden in elke kind-ouder relatie zoals:

  • Extra ondersteuning bij een kind
  • Ingrijpende levensgebeurtenissen
  • Scheiding
  • Mantelzorg verlenen
  • Woon – werkverandering
  • Afstand door werk
  • Een nieuwe levenspartner bij een van de ouders

Vragen? Stel je vraag
of bel 06 44895078

 

Het V.O.P. laat ouders de taken verdelen tot een verenigd ouder plan ook al zijn ze verdeelt.

De meer binnen het ouderschap

De verdeling van kind bij ouder tijd -bekend als omgangstijd- ontstaat binnen het V.O.P.  vanuit de weekinvulling,  behoeftes en bescherming van de kinderen waarbij er een afstemming zal plaatsvinden met de werkplanning vanuit de ouders en de keuze van wel of geen kinderopvang.

Het V.O.P. geeft de mogelijkheid om per kind en zelfs per domein nieuwe ontwikkelingen en verandering van interesses eenvoudig te verwerken in een V.O.P., zonder dat het totale plan aangepast dient te worden. Binnen het V.O.P. worden er afspraken gemaakt vanuit de behoeftes per kind waarna de taken worden verdeelt. Bij het opstellen maar ook bij het evalueren van een V.O.P. wordt er aandacht gegeven aan de meest voorkomende veranderingen en zullen vaak meegroeien vanuit het opgroeiende kind.

Een aanpassing kan ontstaan door bijvoorbeeld; de stap naar het vervolgonderwijs, extra leerondersteuning, contact met vrienden, gevoel dat pesten ontstaat, verandering van vrijetijdsbesteding(moment), woon omgeving. Maar ook werk, een veranderende relatie tussen de ouders en zelfs bij een veranderingen van gezondheid, binnen het gezin of binnen de directe omgeving zoals naasten of een vriendengroep, wie invloed hebben op een of alle gezinsleden kan als een kleine aanpassing direct meegenomen worden in het V.O.P. zonder dat het gehele ouder plan aangepast hoeft te worden.

U wilt als deskundige aan de slag met het V.O.P. klik hier voor meer informatie

De 8 welzijns Domeinen

Emotioneel welbevinden
veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrijheid, zelfbeeld en tevredenheid

Interpersoonlijke relaties
intimiteit, genegenheid, gezin, vriendschappen en hulp

 

 

Materieel welbevinden
eten en drinken, bezittingen, financiële zekerheid, werk, onderdak

Persoonlijke ontplooiing
onderwijs, kansen krijgen, gezien en gehoord worden, talentontwikkeling,

 

Lichamelijk welbevinden
gezondheid, voeding, ontspanning, sport, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd,

Zelfbepaling
autonomie, zelf richting geven aan persoonlijke doelen en waarden,

 

Sociale inclusie
erbij horen, geaccepteerd en gesteund worden, deelnemen aan de samenleving,

Rechten
privacy, bescherming van rechten en plichten, gelijke behandeling, bezittingen,