Er zijn vermoedens maar je kan niet precies aangeven wat, hoe en waar het vandaan komt.

Binnen het Essentieplein werken deskundigen wie getraind zijn in het vertalen van signalen en gedrag
waarmee vragen kunnen worden beantwoord met inzetten van gerichte acties om tot verbeteringen te kunnen komen