Gatekeeper 

Lees hier over welke Gatekeeper schappen  binnen Essentieplein aanwezig zijn. Allen zijn het laagdrempelige vrijwilligerswerk voor de eerste opvang
– Suïcide preventie
– Person essent
– Kind-veilig ouderschap

De Gatekeeper suïcide preventie wanneer er gedachtes of vermoedens zijn van zelfdoding. Mark Helmink is een van de gatekeepers suïcidepreventie getraind door 113-zelfmoordpreventie een laagdrempelige vrijwilliger om er te zijn voor wanneer het nodig is. Samen met de gatekeeper kan er gekeken wat nodig is in jouw situatie. Want zeg nu zelf niemand wil zelfdoding maar soms lijkt er geen andere uitweg meer te zijn om verlost te zijn van (innerlijke)pijn en uitzichtloze situaties. De gatekeeper begrijpt dat het vaak de laatste stap is in een langdurig strijd om de echte hulp te ervaren. Iemand jouw verhaal vertellen daar waar je tegen aanloopt en geen andere weg meer ziet is dan een lichtpuntje. Heb jij zelfmoordgedachtes of vermoed je dat een naaste dit heeft en woon je in of directe omgeving van Soest, neem contact op met Mark Helmink of bel de hulplijn van 113-zelfmoordpreventie want jouw verhaal vertellen helpt.

De gatekeeper person Essent bewaakt de veiligheid voor zijn klant om zijn basis kunnen te kennen en te blijven geloven in het doen van zijn persoonlijke interesses . De gatekeeper bewaakt zijn eigen grenzen tussen mens en deskundigheid vanuit het onbevangen en zonder oordelen over de beleving en ervaringen van zijn klant.

Om tot uitvoering te komen is mogelijkheid krijgen vanuit de omgeving belangrijk. Het geeft vertrouwen in het eigen kunnen waarmee er een veilige omgeving gevoeld wordt om de interesses te kunnen doen. Al vanaf baby af aan bezit je basis vaardigheden en aanleg met een voorkeur voor iets. Deze interesses worden gestimuleerd door je ouders en families. Je krijgt ze mee, de ruimte wie je krijgt maar ook het contact met je ouders en familie bepaalt ook de mogelijkheid van ontplooiing. Daarnaast spelen ook de lichamelijke mogelijkheden en kunnen uitvoeren van handelen een belangrijke rol, de omgeving is hierbij ook van belang.

De gatekeeper person Essent kan handelen door gebruik te maken van zijn kennis en luisterend naar jouw behoeftes en opgedane ervaringen. Een interactie maken waardoor jij inzicht krijgt in jouw innerlijke interesses vanuit hier ontstaat een plan zodat jij mag ervaren wat jij goed kan ondanks alle maren wie je ervaart of hoort. meer weten

De Gatekeeper Kind-Veilig Ouderschap
is een onafhankelijke intermediair wie de samenwerking rondom een kind optimaal ondersteund zodat het veilig is in het welbevinden van het kind. De Gatekeeper kind-veilig ouderschap begint bij het in kaart krijgen van interesses en ervaringen van beide ouders. Waarbij ook hoe de samenwerking tussen ouders verloopt en hoe met het maatschappelijk-netwerk kind. De gatekeeper kind-vellig ouderschap kent de risico`s en gevaren voor de kinderen en de ouderpersonen, is vaardig om ouders het belang uit te leggen vanuit hun relatie en situatie om te komen tot een werkbare en veilige ouderschap waarin hun kinderen en zij zelf zich optimaal kunnen ontwikkelen met ervaren van levensgeluk. weten of het jou verder helpt

In de groep van Gatekeeper Kind-veilig ouderschap zitten enkel gepassioneerde professionals wie vanuit hun rol als Gatekeeper person interesse, bemiddelaar of hulpverlener investeren om de kwaliteit van samenwerking tussen en met ouders te optimaliseren vanuit de welzijnsdomeinen van hun kinderen, door het inzetten van de persoonlijke interesses en kernkwaliteiten van de ouders.

Dit doen we door het aanbieden van intervisie en netwerkbijeenkomsten met het trainen van vaardigheden om de deskundigheid te vergroten. De gatekeeper Kind-veilig ouderschap investeert om handreikingen te kunnen geven aan de persoonlijke interesses van de ouders om de samenwerking en informatievoorziening aan betrokkenen binnen het kind gezin-netwerk optimaal in te richten vanuit de verwachtingen en behoeftes van hun kinderen.