Gatekeeper suïcide preventie

Wanneer er gedachtes of vermoedens zijn van zelfdoding. Mark Helmink is een van de gatekeepers suïcidepreventie getraind door 113-zelfmoordpreventie. voor Mark is er zijn voor wanneer het nodig is. Omdat je niet alleen hoeft te staan, jij jou verhaal mag delen zonder dat er een mening gegeven wordt maar enkel geluisterd omdat ook jij nog steeds belangrijk bent en niet hoeft te schamen voor een gedacht, twijfel of gevoel. 

Samen met de gatekeeper kan er gekeken wat nodig is in jouw situatie. Want zeg nu zelf niemand wil zelfdoding maar soms lijkt er geen andere uitweg meer te zijn om verlost te zijn van (innerlijke)pijn en uitzichtloze situaties. De gatekeeper begrijpt dat het vaak de laatste stap is in een langdurig strijd om de echte hulp te ervaren. Iemand jouw verhaal vertellen daar waar je tegen aanloopt en geen andere weg meer ziet is dan een lichtpuntje. Heb jij zelfmoordgedachtes of vermoed je dat een naaste dit heeft en woon je in of directe omgeving van Soest, neem contact op met Mark Helmink of bel de hulplijn van 113-zelfmoordpreventie want jouw verhaal vertellen lucht op.