Doelgroepen

De invloeden van ingrijpende levensgebeurtenissen op de werkvloer

Als een werknemer te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in zijn privéleven, dan is dat op de werkvloer niet te missen. ontdek de gevolgen en veel gestelde vragen.

De invloeden van ingrijpende levensgebeurtenissen op de werkvloer

Als een werknemer te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in zijn privéleven, dan is dat op de werkvloer niet te missen. Ondanks dat de gevolgen zichtbaar zijn aan de oppervlakte, verschuilt de oorzaak van een fysiek/mentaal afwezige medewerker vaak dieper. Zo kan een ingrijpende gebeurtenis bij een medewerker zorgen voor grote veranderingen in de groepsdynamiek van uw bedrijf.

Een paar weken na de fysieke/mentale afwezigheid van uw werknemer bent u de onderliggende gebeurtenis vergeten en verwacht u dat er weer optimaal wordt gefunctioneerd. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn wanneer er verdeeldheid ontstaat binnen het team. De werknemer in kwestie reageert wisselend op zijn collega’s en er ontstaat een nare sfeer op de werkvloer. U ziet dat terug in de afwezigheid en in de omzet. Omdat het u financieel raakt wordt het team aangesproken en lijkt de onenigheid te zijn uitgepraat. Toch blijft de ambiance gespannen, stijgt het verzuimpercentage en daalt de omzet.

“Het verzuimpercentage stijgt, ik weet niet waar het aan ligt, hoe achterhaal ik de oorzaak?”

Buitensluiting naar aanleiding van een ingrijpende levensgebeurtenis

Bij buitensluiting binnen bedrijven wordt voornamelijk gekeken naar wat er aan de oppervlakte gebeurt. In het bovenstaande voorbeeld wordt het team aangesproken maar eigenlijk pak je hiermee niet de oorzaak aan maar het gevolg. De oorzaak die aandacht verdient ligt bij de werknemer die plots steekjes liet vallen, hij had de juiste ondersteuning nodig bij het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis in zijn privéleven. Voor uw medewerker is er op persoonlijk vlak een stressor bij gekomen die ervoor zorgt dat hij minder goed functioneert op het werk en met uw hulp kan de juiste oplossing gevonden worden om te voorkomen dat het het team raakt en uw portemonnee.

“Er is een tijd geleden een conflict geweest die uitgesproken is, toch blijft de sfeer gespannen, waar ligt de oplossing?”

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar we begrijpen dat het zonder de juiste kennis moeilijk is om de oorzaak van een dergelijke situatie te herkennen. Vanuit Essentieplein zijn er workshops te volgen waarin we u leren de signalen vroeg te herkennen en de juiste vorm van leiderschap aan te nemen om progressie in het probleem te voorkomen. Ook zijn er 1- op- 1 gesprekken mogelijk waarin we de al bestaande problematiek kunnen aanpakken of preventief kunnen werken in het geval van vroegsignalering.

Dienst(en) voor Werkgevers
Advies en ondersteuning

Het Fenix gesprek

Het “Fenix gesprek” is ontworpen voor de werkgever een biedt de mogelijkheid om te leren gaan met de invloeden die privéomstandigheden van werknemers hebben op het werk.

Advies en ondersteuning

Een Sparringsessie

Een sparringsessie is een eenmalig adviesgesprek voor een gestelde hulpvraag omtrent buitensluiting.

Workshop

Buitensluiting en professionals

Deze eenmalige 3 uur durende workshop is speciaal ontworpen voor professionals.

Onze doelgroepen

Maak hieronder een keuze uit onze doelgroepen

Werkgevers

Werkgevers

Als een werknemer te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in zijn privéleven, dan is dat op de werkvloer niet te missen. ontdek de gevolgen en veel gestelde vragen.
Kind en Ouder

Kind en ouder

Het leven zit vol met verrassingen en helaas kunnen we een onverwachte gebeurtenis niet van tevoren zien aankomen. Wel kunnen we ondersteuning bieden om een gezin te helpen herstellen van een ingrijpende gebeurtenis.

Mediators

Als mediator voel je al snel aan je onderbuikgevoel wanneer er niet afgehandelde conflicten zijn. Wij kijken met een neutrale blik graag mee.
Zorg en Onderwijs

Zorg en onderwijs

Als toegewijde onderwijzer en betrokken ouder heeft u één gemeenschappelijk doel: een veilige leeromgeving creëren voor een kind. Maar wat als het leerproces wordt verstoord door een onverwachte situatie?