Doelgroepen

De invloed van ingrijpende levensgebeurtenissen op het gezinsleven

Het leven zit vol met verrassingen en helaas kunnen we een onverwachte gebeurtenis niet van tevoren zien aankomen. Wel kunnen we ondersteuning bieden om een gezin te helpen herstellen van een ingrijpende gebeurtenis.

De invloed van ingrijpende levensgebeurtenissen op het gezinsleven

Als ouder krijg je geen handleiding waarin ‘opvoeden’ wordt uitgelegd. Er is dus eindeloos ruimte voor jou en je partners creativiteit bij het opvoeden van jullie kind. Het gezin waarin jullie zelf zijn opgegroeid is de blauwdruk van jullie leven en is ook het negatieve/positieve voorbeeld voor de opvoeding van jullie eigen kinderen. Wanneer je kind geboren wordt, wens je als ouder dat hij/zij wordt gezegend met een gelukkig en gezond leven, vaak gaat het goed, maar helaas komt het ook voor dat gezinnen te maken krijgen met handicaps, (niet) aangeboren hersenletsel, kraamtijd ziekte, gedragsproblematiek of kunnen factoren zoals spanning op het werk, ontslag of schulden een inval zijn op de rust in het gezin.

“Mijn partner heeft door een ongeluk niet-aangeboren-hersenletsel opgelopen waardoor er veranderingen zijn in zijn gedrag, hoe ga ik hiermee om?”

Ondersteuning bij extra zorgvragen binnen het gezin

Het leven zit vol met verrassingen en helaas kunnen we niet van tevoren inschatten wat er gebeurd. Wel kunnen we ondersteuning bieden om een gezin te helpen bij het voor doen van een handicap, aandoening of bij het herstellen van een ingrijpende gebeurtenis. We zijn in te zetten als onafhankelijk vertrouwenspersoon waarbij we gevoelens en behoeftes vertalen in een hulpvraag waar onderwijs, hulpverleners, werkgevers of naasten passende acties op kunnen zetten. Ook bemiddelen we communicatie van onuitgesproken verwachtingen of vraagstukken bij onderlinge verschillen of individuele visies binnen gezinnen. Daarnaast kunnen wij onze persoonlijke digitale omgeving inzetten voor ouder afspraken, communicatie en een uitgebreid kind dossier. Deze digitale bewaarplek voor informatie is nuttig bij gescheiden ouders maar ook voor het contact tussen ouder en zorgverlener, onderwijs of coach.

“Hoe zorg ik dat onze persoonlijke relatie niet in de weg komt te staan van het ouderschap?”

Mediation tijdens een scheiding

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat de relatie tussen papa en mama niet langer meer werkt. En ondanks dat de meeste mensen een vredige scheiding wensen, komt het ook voor dat dit niet haalbaar is. Als de situatie niet meer overzichtelijk is en de oplossing in de weg wordt gestaan door een gezamenlijk verschil, kan het zijn dat er aanspraak wordt gedaan op een mediator. Deze kan dan met een neutrale blik op zaken, de verschillen tussen de partijen overbruggen en komen tot een oplossing die prettig is voor beiden, met behoud van de ouderschapsvisie. Ondanks dat de keuze van een echtscheiding gemaakt wordt door de ouder(s) zijn de consequenties ook voor de kinderen. Ons doel is dan ook om de ouder(s) te ondersteunen met het bouwen van een netwerk rondom het kind, zodat het kind een stabiele basis heeft om op terug te vallen tijdens het verwerkingsproces van de scheiding.

“We hebben te maken met kinderalimentatie, hoe weet ik zeker dat alle kosten voor de kinderen hiermee betaald worden.”

De Essence pocket

In eind 2024 zal ook onze “Essence pocket” worden uitgegeven. Door de unieke vormgeving van dit waardevolle boekje ziet uw kind in één oogopslag welke afspraken er met beide ouders zijn gemaakt en welke kwaliteiten hij/zij van zijn/haar moeder en vader heeft meegekregen. In deze kind vriendelijke – en muzikale omgeving heeft uw kind zicht op welke talenten hij/zij heeft en wat hem/haar zo zichzelf maakt. Na een scheiding zal de Essence pocket als verbindend element werken en is er ruimte voor familieleden om uw kind een persoonlijke boodschap mee te geven voor zijn/haar levenspad.  In dit boekje zal het kind leren trots te zijn op zichzelf en zijn/haar ouders. Het boekje is tijdloos en door de ruimte voor liefdevolle boodschappen van naasten een waardevol object in uw boekenkast.

Binnen Essentieplein is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen vanuit WMO/ PGB-budget Jeugdzorg gelden vanuit verwijzing door een gemeentelijk wijkteam.

Dienst(en) voor Kind en ouder
Nazorg

Nazorgprogramma voor Ouders

Als ouders hebben jullie behoefte aan ondersteuning, en dit nazorgpakket biedt jullie mediator/ondersteuner de gelegenheid om die ondersteuning te bieden.

Advies en ondersteuning

Een Sparringsessie

Een sparringsessie is een eenmalig adviesgesprek voor een gestelde hulpvraag omtrent buitensluiting.

Workshop

Essentiepocket voor kinderen

In deze 3-delige workshop van 1,5 uur krijgt uw kind op spelenderwijs uitleg over hoe hij/zij de Essentiepocket eigen kan maken.

Coaching

Kindercoaching Sessies  "Kind in Beeld"

Onze kindercoaching sessies "Kind in Beeld" zijn geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Deze sessies richten zich op het beantwoorden van de essentiële vraag: “Wie ben ik en wat wil/kan ik nog meer?” en “Wat helpt mij om mijn liefhebberij te doen?” Wanneer het kind zelf nog niet coachbaar is, gaat het via de ouders.

CoachingWorkshop

Groepssessie jong volwassen: “Samen ontdekken wij: Wie ben ik nu en wie ben ik straks?” (16-19 jr)

Deze groepssessie is gericht op jong volwassenen van 16-19 jaar en richt zich op het samen tot een antwoord komen op de vraag: “Wie ben ik nu en wie ben ik straks?”

Workshop

Essentiepocket voor ouders

In deze 3-delige workshop van 1,5 uur krijgt u uitleg over onze unieke “Essentiepocket”.

Coaching

Individuele coaching: Hoe kan ik verder? Ik en mijn toekomst.

In dit traject van zo’n 4-6 gesprekken gaan we invulling geven aan jou mogelijkheden zodat jij weet wie/ wat jij nodig heb om verder te kunnen

Nazorg

Serviceprogramma Ouderschap Basis Zorg

Ondersteuning op Maat voor Gezinnen met Externe Zorg/Hulp (zorg, Wlz, Wmo, PGB-budget)

Onze doelgroepen

Maak hieronder een keuze uit onze doelgroepen

Werkgevers

Werkgevers

Als een werknemer te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in zijn privéleven, dan is dat op de werkvloer niet te missen. ontdek de gevolgen en veel gestelde vragen.
Kind en Ouder

Kind en ouder

Het leven zit vol met verrassingen en helaas kunnen we een onverwachte gebeurtenis niet van tevoren zien aankomen. Wel kunnen we ondersteuning bieden om een gezin te helpen herstellen van een ingrijpende gebeurtenis.

Mediators

Als mediator voel je al snel aan je onderbuikgevoel wanneer er niet afgehandelde conflicten zijn. Wij kijken met een neutrale blik graag mee.
Zorg en Onderwijs

Zorg en onderwijs

Als toegewijde onderwijzer en betrokken ouder heeft u één gemeenschappelijk doel: een veilige leeromgeving creëren voor een kind. Maar wat als het leerproces wordt verstoord door een onverwachte situatie?