Nazorg

Serviceprogramma Ouderschap Basis Zorg

Ondersteuning op Maat voor Gezinnen met Externe Zorg/Hulp (zorg, Wlz, Wmo, PGB-budget)

Dit basisprogramma is ideaal wanneer externe zorg of hulp nodig is op basis van een indicatie. Het is geschikt voor gezinnen die werken met een PGB-budget of meerdere zorg-/ondersteuningstrajecten hebben. Ouders krijgen een plek voor documenten en overdrachten. Dit pakket is geschikt voor samenwonende ouders, gescheiden ouders, of wanneer een kind (tijdelijk) extern verblijft.

Inhoud van het Serviceprogramma:

Duur:

 • Jaarabonnement vanaf de ingangsdatum, jaarlijks verlengbaar.

Facturatie en Kosten:

 • Totaal vanaf €785,00 (zonder extra’s), ook mogelijk op basis van deelfacturatie volgens afgesproken verdeling. Vaak is het mogelijk om het middels pgb-zorgondersteuning (deels) te voldoen, we kijken graag met u mee of het binnen uw situatie haalbaar is.

Toegang tot:

Digitale Omgevingen:

 • Basis: 1 kindomgeving en 1 ouderschapomgeving.
 • Kind in beeld: Persoonsbeeld, interesses, mogelijkheden en toekomstdromen binnen het zorg-/ondersteuningsplan.
 • Taakverdeling en ouderschapsvisie in beeld.

Toegang en Ondersteuning:

 • Directe toegang tot vraag/hulp via een vaste ondersteuner.
 • Digitale ouderomgeving met een eigen account voor beide ouders.
 • 2 evaluatiemomenten voor het ouderschapplan, afspraken, taakverdeling, contact/omgang en kindbehoeften met de ondersteuner (elk 90 minuten per moment). Deze kunnen gezamenlijk, individueel of met teams worden gevoerd.
 • Ondersteuning bij het optimaliseren van de uitvoering van het ouderschapplan, de contact- en omgangsregeling tussen kind en ouders, en de informatievoorziening/contact tussen ouders en het netwerk rondom het kind.

Extra’s:

 • Gratis deelname aan de Informatiebijeenkomst over buitensluiting en ouderschap (1x per ouder).
 • Persoonlijke kindomgeving (per kind) binnen de digitale ouderomgeving, waar ondersteuners/hulpverleners hun feedback, rapportages en verslagen kunnen toevoegen (voordelig €115,00 per kindomgeving).
 • Ondersteuning bij aanvullende afstemmingsafspraken binnen het netwerk van kind/ouder (familie/onderwijs) met betrekking tot informatievoorziening, contact, omgang en planning van kindafspraken.
 • Korting op ondersteunende dienstverlening van Essentieplein; bij individuele ouders met hun werkgever over hoe om te gaan met persoonlijke en/of privéveranderingen (zie werkgeverdienstverlening).

Maatwerk:

Elk pakket en digitale omgeving wordt vanuit de basis op maat ingericht. Afspraken over deelfacturatie, inrichting van de ouderomgeving en aanvullende evaluatiepunten of ondersteuningsbehoeften met het netwerk van het kind zullen in afstemming met de ondersteuner plaatsvinden, zodat het programma blijft meegroeien met de ontwikkelingen van het kind en de ouders.