Nazorg

Serviceprogramma Ouderschap Basis: Ondersteuning op Maat

Het Serviceprogramma Ouderschap Basis biedt rust, regelmaat en draagt bij aan de talentontwikkeling van jullie kinderen en jullie als ouders.

Als ouders hebben jullie behoefte aan ondersteuning die past bij jullie gescheiden leven. Naast een directe vaste contactpersoon willen jullie regelmatige evaluaties, naleving van afspraken en soepele communicatie en overdracht voor kindzaken. Ook de behoeften en leeftijdsgebonden aspecten van jullie kinderen worden hierin meegenomen. Dit programma minimaliseert extra inspanningen, terwijl jullie weten dat alles goed geregeld is en er expertise beschikbaar is. Het Serviceprogramma Ouderschap Basis biedt rust, regelmaat en draagt bij aan de talentontwikkeling van jullie kinderen en jullie als ouders.

Inhoud van het Serviceprogramma:

Duur:

 • Op basis van een jaarabonnement vanaf de ingangsdatum, jaarlijks verlengbaar.

Facturatie en Kosten:

 • Totaal vanaf €750,00 (zonder extra’s), op basis van deelfacturatie volgens afgesproken verdeling. Bij een gelijkwaardige verdeling ontvangen beide ouders een factuur van €375,00.

Toegang tot:

 • Directe toegang tot een vraag/hulplijn met een vaste ondersteuner.
 • Toegang tot een digitale ouderomgeving met een eigen account voor beide ouders.
 • 2 evaluatiemomenten voor het ouderschapplan, afspraken en taakverdeling, contact/omgang en kindbehoeften met de ondersteuner (elk 90 minuten per moment). Deze kunnen gezamenlijk, individueel of met teams worden gevoerd.
 • De eerste contactpersoon/ondersteuner stelt de agenda voor de bespreekpunten op en stemt af op welke manier het beste resultaat wordt bereikt.
 • Ondersteuning bij het optimaliseren van de uitvoering van het ouderschapplan, de contact- en omgangsregeling tussen kind en ouders, en de informatievoorziening/contact tussen ouders en het netwerk rondom het kind.

Extra’s:

 • 1x per ouder gratis deelname aan de Informatiebijeenkomst over buitensluiting en ouderschap.
 • Inrichting van een persoonlijke kindomgeving (per kind) binnen de digitale ouderomgeving, met de mogelijkheid om ondersteuners/hulpverleners zoals coaches, therapeuten, etc. uit te nodigen om hun feedback, rapportages en verslagen toe te voegen (voordelig €115,00 per kindomgeving).
 • Ondersteuning bij aanvullende afstemmingsafspraken binnen het netwerk van kind/ouder (familie/onderwijs) met betrekking tot informatievoorziening, contact, omgang en planning van kindafspraken.
 • Indien aanwezig, gezamenlijke gesprekken (mediation) tussen ouders en hun juridische adviseurs/advocaten.
 • Korting op ondersteunende dienstverlening van Essentieplein; bij individuele ouders met hun werkgever over hoe om te gaan met persoonlijke en/of privéveranderingen (zie werkgeverdienstverlening).

Maatwerk:

Elke pakket en digitale omgeving wordt vanuit de basis op maat ingericht. Afspraken over deelfacturatie, inrichting van de ouderomgeving en aanvullende evaluatiepunten of ondersteuningsbehoeften met het netwerk van het kind zullen in afstemming met de ondersteuner plaatsvinden, zodat het programma blijft meegroeien met de ontwikkelingen van het kind en de ouders.

Serviceprogramma Ouderschap Basis Zorg:

“Als er naast de echtscheiding ook sprake is van extra zorgbehoefte bij een gezinslid, past het Serviceprogramma Ouderschap Basis Zorg misschien beter bij jullie. Dit programma biedt ondersteuning op maat en houdt rekening met externe zorg of hulp. Jullie krijgen een digitale omgeving voor documenten en overdrachten, en het minimaliseert extra inspanningen. Zo kunnen jullie je richten op de ontwikkeling van jullie kinderen en jullie eigen welzijn.”