Nazorg

Service Interventieprogramma Ouderschap met Extra Zorginzet

Het doel van dit pakket is om zorgvuldig en op maat terug te gaan naar een lichtere vorm van ondersteuning, afgestemd op de belangen van de kinderen.

Dit interventiepakket biedt directe ondersteuning aan gezinnen waar de situatie rondom kinderen en ouders niet goed is. Dit kan te maken hebben met spanningen, onrust of zelfs blijvend letsel door een ongeval. Veranderingen zijn op vele vlakken opgetreden, maar echte verbeteringen worden nog niet ervaren. Het doel van dit pakket is om zorgvuldig en op maat terug te gaan naar een lichtere vorm van ondersteuning, afgestemd op de belangen van de kinderen.

  • Binnen dit interventiepakket krijg je direct toegang tot een compleet zorg- en ondersteuningspakket, inclusief het volledige Care & Mediation-pakket.
  • We streven ernaar om de schade zo klein mogelijk te houden en de mogelijkheden optimaal in te zetten binnen het totale basisgezin.

Het interventiepakket omvat:

  • Digitale ouder- en kindomgeving.
  • Opstellen van een Veiligheids- en Ondersteuningsplan (VOP).
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Individuele, gezamenlijke, kindgerichte en multidisciplinaire gespreksvoering binnen Care & Mediation.
  • Ondersteuning bij arbeidsgerelateerde zaken.
  • Gesprekken met advocaten en cliënten, inclusief 5-gesprekken.

Start van het Interventiepakket

Het interventiepakket begint met een grondige inventarisatie en afstemming vanuit de persoonlijke ervaringen en (zorg)vragen. Na de inventarisatie en afstemming zal een aanwezig dossier geraadpleegd worden, dit om de kans op voorkennis en beeldvorming vanuit een dossier te minimaliseren.