Nazorg

Nazorgprogramma voor Ouders

Als ouders hebben jullie behoefte aan ondersteuning, en dit nazorgpakket biedt jullie mediator/ondersteuner de gelegenheid om die ondersteuning te bieden.

Na het maken van alle afspraken en het betreden van een nieuwe levensfase kan het nog onwennig en nieuw aanvoelen. Je weet nog niet precies hoe alles zal verlopen, Je hebt behoefte aan rust zonder spanning of onzekerheden. Ook al is alles nog niet afgerond, en ben je nog niet bekend met hoe anderen omgaan met vragen. Dit geldt zowel voor jou als voor de andere partij.
Bovendien zijn kinderen nog bezig hun weg te vinden en kunnen ze ongemerkt extra vragen bij ouders oproepen. Als ouders hebben jullie behoefte aan ondersteuning, en dit nazorgpakket biedt jullie mediator/ondersteuner de gelegenheid om die ondersteuning te bieden.

Inhoud van het Nazorgprogramma:

Duur:

  • 1 jaar

Facturatie en Kosten:

  • Totaal €685,00 (zonder extra’s), op basis van deelfacturatie volgens afgesproken verdeling. Bij een gelijkwaardige verdeling ontvangen beide ouders een factuur van €342,50.

Toegang tot:

  • Directe toegang tot een vraag/hulplijn met een contactpersoon/ondersteuner.
  • Deelname aan een informatiebijeenkomst over buitensluiting en ouderschap.
  • 2 individuele nazorggesprekken van elk 90 minuten per ouder.
  • 2 evaluatiemomenten met de ondersteuner van elk 90 minuten. Deze kunnen gezamenlijk, individueel of met teams worden gevoerd. De eerste contactpersoon/ondersteuner stelt de agenda voor de bespreekpunten op en stemt af op welke manier het beste resultaat wordt bereikt.
  • Ondersteuning bij het optimaliseren van de uitvoering van het ouderschapplan, de contact- en omgangsregeling tussen kind en ouders, en de informatievoorziening/contact tussen ouders en het netwerk rondom het kind.

Extra’s:

  • Extra individuele of gezamenlijke ondersteuningsgesprekken met de ondersteuner.
  • Indien aanwezig, gezamenlijke gesprekken (mediation) tussen ouders en hun juridische adviseurs/advocaten.
  • Korting op ondersteunende dienstverlening van Essentieplein; waaronder bij individuele ouders met hun werkgever over hoe om te gaan met persoonlijke en/of privéveranderingen (zie werkgeverdienstverlening).

Overstappen naar Serviceprogramma:

Aan het einde van het nazorgprogramma is het eenvoudig om over te stappen naar het serviceprogramma “Parenting Basis” of “Basis+”. Je betaalt geen inrichtingskosten. Binnen het jaar overstappen kan, tot 3 maanden voor de einddatum van het nazorgtraject, zonder extra kosten.