De digitale ouder ondersteund elk ouderschap en geeft ouders overzicht en waarborging van een veilige ontwikkelingsomgeving voor hun kinderen en zichzelf. Tegelijk biedt het bescherming aan de kinderen hun behoeftes en belangen en vergroot het de ontwikkelingsmogelijkheden van hun talenten.

Ouders behouden het overzicht en kunnen ouder zijn binnen het (gezamenlijk) ouderschap dragen waarmee ze binnen de gezamenlijk gemaakte afspraken ook hun verantwoording kunnen blijven dragen en zo de best mogelijke veilige omgeving geven aan de ontwikkeling van hun kinderen ongeacht de zorgen en gezinssituatie.

De digitale ouder omgeving is ontwikkeld om ouders de regie en overzicht te laten behouden bij scheiding, samengestelde gezinnen of bij extra ondersteuning bij een gezinslid of hulp na een ingrijpende levensgebeurtenis.

Het werkt preventief, voorkomt ruis en meningsverschil over het nakomen van afspraken, voorkotm verlies van informatie of ontstaan van andere problemen of (pest)gedrag en buitensluiting. Door de eenvoudige en gebruiksvriendelijke omgeving is er overzicht en bied de ruimte om verder te gaan.

Binnen een beveiligde en direct toegankelijke omgeving alles bij elkaar voor

 1. Het Ouderschap plan binnen een Digitale omgeving
  1. Zet alle afspraken digitaal
  2. Een dagboek om op te schrijven hoe het gaat en bijzonderheden te noteren
  3. Notitie blad per afspraak om aantekeningen te maken en aandachtspunten te noteren
  4. Agenda
  5. Een documenten bewaarmap, scan en bewaar alle belangrijke papieren
  6. Evaluatie tool dat gekoppeld is aan afspraken, maakt evaluatie per afspraak mogelijk
  7. Voeg eenvoudig een nieuwe afspraak of aanpassing toe
 2. Standaard inbegrepen
  1. een aandacht functionaris ‘de Digitale ouder’ voorkomt ongewenste wijzigingen of verlies van informatie en direct te benaderen bij vragen of verschil van mening
  2. Nazorg door de aandacht functionaris de Digitale ouder
  3. Jaarlijkse evaluatie
  4. Beschermde en veilige omgeving die voldoet aan officiële richtlijnen en NEN7510 en ISO27001 certificering. De omgeving en app worden beheerd door een erkende zorgdossierontwikkelaar.
  5. Hulpverleners en onderwijzers zijn uit te nodigen om direct hun verhaal en plannen toe te voegen* (enkel bij individuele plannen of gezamenlijke ondersteuning van relatie of ouderschap)
  6. Volledige bescherming van AVG en privacywetgeving

Uitbreidingesmogelijkheden

 1. Voor elk kind een kindplan gekoppeld aan het digitale ouder plan
 2. Een Verdieping op het ouderschap plan de V.O.P.
 3. Optioneel voor elke ouder een persoonlijk ontwikkelingsplan met doelstellingen

Enkel een Kindplan en geen ouderschap plan nodig
Binnen de Digitale ouder kan gekozen worden om te kiezen voor een kind plan op te laten stellen hiervoor hoeft niet direct een ouderschap plan aanwezig te zijn.
Dit maakt het mogelijk om

 • vanuit het ouderschap plan als er maar één gezamenlijk kind aanwezig is.
 • Een kind ook toegang mag hebben tot zijn eigen omgeving of
 • Een kind binnen het gezin extra ondersteuning of zorg nodig en/of er meerdere ondersteuners aanwezig zijn.
  • Door de mogelijkheid om personen uit te nodigen om hun ondersteuning te rapporteren binnen de digitale ouderomgeving geeft dit een betere hulp en zorgverlening ouders houden het overzicht en regie over hun kind en ouderschap. Binnen de digitale ouder omgeving krijgt iedereen een eigen inlog met de door ouders aangegeven gebruikersrechten. Hiermee wordt de privacy en AVG-wetgeving extra beschermt.

Elk plan kan volledige op de individuele behoeftes worden ingevuld met

 • Afspraken
 • Doelen
 • Hulpvragen
 • Documenten
 • Persoonlijke gegevens
 • Dagboek en communicatiekanaal
 • Agenda
 • Evaluatie mogelijkheid

Ondersteund het Opvoeden en stimuleert de Ontwikkeling
‘De digitale ouder’ omgeving maakt opvoeden inzichtelijk, door onder andere gebruik te maken van de acht welzijnsdomeinen Schalock maakt het ouders makkelijker om een zorgvraag te stellen. Tegelijk kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt en ervaringen worden bijgehouden. Waardoor hulpverlening sneller en gerichter kan worden gegeven.

Als voorbeeld bij het vermoeden van dyslexie kan er binnen de kind omgeving een afspraak worden toegevoegd om bij te houden wat opvalt en wanneer welke hulp geboden wordt. Ook kan de logopedie, ondersteuner en school worden uitgenodigd om bij deze afspraak direct hun bevindingen bij te schrijven. Dit geeft een goed overzicht die alle betrokkene direct kunnen lezen en kunnen evalueren om nog beter af te stemmen welke problemen ervaren worden en welke hulp(middelen) het best kan werken. Door de printmogelijkheid kan het uitgeprint worden om bij een aanvraag voor verder onderzoek te gebruiken. Alle schrijven is later eenvoudig terug te vinden waarmee vertraging of herhaling voorkomen kan worden.

Samenwerken om het beste te bieden aan het kind
De omgeving biedt de mogelijkheid om per individu een of meerdere ondersteunende derde, zoals mediator, hulpverlener, onderwijzer, coach, kinderopvang, etc. uit te nodigen om in het dagboek te schrijven. Indien gewenst per onderdeel worden geautoriseerd vanuit de behoefte die er is.

Zo kan het zijn dat een hulpverlener ook toegang heeft om de voortgang van een doel te rapporteren.
Binnen de omgeving is een toestemming en machtigingsformulier terug te vinden die gebruikt kan worden.

Preventief
Door het gebruiken van de digitale ouder ontstaan afspraken op kindniveau en het ouder zijn, maakt het de communicatie en informatie delen eenvoudiger zonder dat er direct contact nodig is. Dit helpt ouders om scheiding te maken tussen ouder zijn, hun ouderschap en de onderlinge persoonlijke relatie, omdat het gezamenlijk belang (de behoeftes van het kind) inzichtelijk is. Hiermee kan er tijd en ruimte gevonden worden om makkelijker met elkaar af te stemmen waarom een afspraak belangrijk is of waarom het gelopen is zoals het gelopen is of hoe het misschien nog makkelijker en beter kan verlopen.

Het voorkomt meningsverschillen maar ook signalen van hulpvragen, pesten en buitensluiting worden vroegtijdig opgemerkt. Het helpt hierdoor ook om te voorkomen dat andere problemen kunnen ontstaan.

Programma en software
Het is niet nodig om software te downloaden de omgeving is toegankelijk via de inlogpagina en app en kan zonder problemen gebruikt worden op bijna alle smartphone, tablet, computer en laptop met internetverbinding. De omgeving voldoet aan de NEN7510 en ISO27001 certificering en wordt beheerd door Mextra.

Extra bescherming door betrokken dossier houder
De digitale ouder is een ondersteunende dienstverlening op basis van een jaarovereenkomst* met de aanwezigheid van een gelicentieerde dossierhouder. Ouders zijn hierdoor verzekerd dat wijzigingen en toestemmingsrechten enkel plaatsvinden na zorgvuldige controle door de dossierhouder.

Het voorkomt dat er onjuistheden plaatsvinden of gegevens gewijzigd worden zonder dat iemand ervan op de hoogte is. Vanuit de overeenkomst kunnen ouders de dossier houder direct inschakelen bij ontstaan van misstanden of er (vroeg)signalen ontstaan van mogelijke benadelingen of deze door een ouder of kind ervaren wordt.

Recht en plicht
De dossierhouder bewaakt dat alle afspraken en taakverdeling die zijn opgenomen in de digitale ouder omgeving blijven voldoen aan het vastgelegde en aan de geldende regel en wetgeving. Waarbij ook de leeftijdsgebonden rechten en verantwoordingen zorgvuldig worden meegenomen, indien nodig kunnen hierover individuele afspraken worden gemaakt en vastgelegd binnen de desbetreffende omgeving.

Ook draagt de dossier houder zorg voor het inplannen van de jaarlijkse evaluatie en draagt zorg voor een vlotte correcte doorvoering van de afgesproken aanpassingen.

Evaluatie en bijstellen
De digitale ouder omgeving is voorzien van een evaluatiemogelijkheid die vaker per jaar kan worden gebruikt. Naast de jaarlijkse evaluatie kunnen er kortlopende afspraken of doelen eenvoudig worden geëvalueerd of bijgesteld worden waarmee de ontwikkeling bevorderd wordt.

Kosten en overeenkomst
De totale kosten van de digitale ouder omgeving worden altijd in zijn geheel en inclusief btw vermeld. Standaard wordt er uitgegaan van een 50-50 verdeling van kosten en ontvangen beide ouders elk een aparte factuur van de helft van het totale bedrag. Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat ze hun deel volgens de afspraken voldoen. De ouders hebben en houden de mogelijkheid om samen tot een andere verdeling te komen die na vastlegging door de dossierhouder zal worden gebruikt bij het berekenen van en opmaken van de facturen zodat het klopt bij de afgesproken verdeling.

Enkel een Kindplan en geen ouderschap plan nodig
Binnen de Digitale ouder kan gekozen worden om te kiezen voor een kind plan op te laten stellen hiervoor hoeft niet direct een ouderschap plan aanwezig te zijn.
Dit maakt het mogelijk om

 • vanuit het ouderschap plan als er maar één gezamenlijk kind aanwezig is.
 • Een kind ook toegang mag hebben tot zijn eigen omgeving of
 • Een kind binnen het gezin extra ondersteuning of zorg nodig en/of er meerdere ondersteuners aanwezig zijn.
  • Door de mogelijkheid om personen uit te nodigen om hun ondersteuning te rapporteren binnen de digitale ouderomgeving geeft dit een betere hulp en zorgverlening ouders houden het overzicht en regie over hun kind en ouderschap. Binnen de digitale ouder omgeving krijgt iedereen een eigen inlog met de door ouders aangegeven gebruikersrechten. Hiermee wordt de privacy en AVG-wetgeving extra beschermt.

Elk plan kan volledige op de individuele behoeftes worden ingevuld met

 • Afspraken
 • Doelen
 • Hulpvragen
 • Documenten
 • Persoonlijke gegevens
 • Dagboek en communicatiekanaal
 • Agenda
 • Evaluatie mogelijkheid

Ondersteund het Opvoeden en stimuleert de Ontwikkeling
‘De digitale ouder’ omgeving maakt opvoeden inzichtelijk, door onder andere gebruik te maken van de acht welzijnsdomeinen Schalock maakt het ouders makkelijker om een zorgvraag te stellen. Tegelijk kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt en ervaringen worden bijgehouden. Waardoor hulpverlening sneller en gerichter kan worden gegeven.

Als voorbeeld bij het vermoeden van dyslexie kan er binnen de kind omgeving een afspraak worden toegevoegd om bij te houden wat opvalt en wanneer welke hulp geboden wordt. Ook kan de logopedie, ondersteuner en school worden uitgenodigd om bij deze afspraak direct hun bevindingen bij te schrijven. Dit geeft een goed overzicht die alle betrokkene direct kunnen lezen en kunnen evalueren om nog beter af te stemmen welke problemen ervaren worden en welke hulp(middelen) het best kan werken. Door de printmogelijkheid kan het uitgeprint worden om bij een aanvraag voor verder onderzoek te gebruiken. Alle schrijven is later eenvoudig terug te vinden waarmee vertraging of herhaling voorkomen kan worden.

Samenwerken om het beste te bieden aan het kind
De omgeving biedt de mogelijkheid om per individu een of meerdere ondersteunende derde, zoals mediator, hulpverlener, onderwijzer, coach, kinderopvang, etc. uit te nodigen om in het dagboek te schrijven. Indien gewenst per onderdeel worden geautoriseerd vanuit de behoefte die er is.

Zo kan het zijn dat een hulpverlener ook toegang heeft om de voortgang van een doel te rapporteren.
Binnen de omgeving is een toestemming en machtigingsformulier terug te vinden die gebruikt kan worden.

Preventief
Door het gebruiken van de digitale ouder ontstaan afspraken op kindniveau en het ouder zijn, maakt het de communicatie en informatie delen eenvoudiger zonder dat er direct contact nodig is. Dit helpt ouders om scheiding te maken tussen ouder zijn, hun ouderschap en de onderlinge persoonlijke relatie, omdat het gezamenlijk belang (de behoeftes van het kind) inzichtelijk is. Hiermee kan er tijd en ruimte gevonden worden om makkelijker met elkaar af te stemmen waarom een afspraak belangrijk is of waarom het gelopen is zoals het gelopen is of hoe het misschien nog makkelijker en beter kan verlopen.

Het voorkomt meningsverschillen maar ook signalen van hulpvragen, pesten en buitensluiting worden vroegtijdig opgemerkt. Het helpt hierdoor ook om te voorkomen dat andere problemen kunnen ontstaan.

Programma en software
Het is niet nodig om software te downloaden de omgeving is toegankelijk via de inlogpagina en app en kan zonder problemen gebruikt worden op bijna alle smartphone, tablet, computer en laptop met internetverbinding. De omgeving voldoet aan de NEN7510 en ISO27001 certificering en wordt beheerd door Mextra.

Extra bescherming door betrokken dossier houder
De digitale ouder is een ondersteunende dienstverlening op basis van een jaarovereenkomst* met de aanwezigheid van een gelicentieerde dossierhouder. Ouders zijn hierdoor verzekerd dat wijzigingen en toestemmingsrechten enkel plaatsvinden na zorgvuldige controle door de dossierhouder.

Het voorkomt dat er onjuistheden plaatsvinden of gegevens gewijzigd worden zonder dat iemand ervan op de hoogte is. Vanuit de overeenkomst kunnen ouders de dossier houder direct inschakelen bij ontstaan van misstanden of er (vroeg)signalen ontstaan van mogelijke benadelingen of deze door een ouder of kind ervaren wordt.

Recht en plicht
De dossierhouder bewaakt dat alle afspraken en taakverdeling die zijn opgenomen in de digitale ouder omgeving blijven voldoen aan het vastgelegde en aan de geldende regel en wetgeving. Waarbij ook de leeftijdsgebonden rechten en verantwoordingen zorgvuldig worden meegenomen, indien nodig kunnen hierover individuele afspraken worden gemaakt en vastgelegd binnen de desbetreffende omgeving.

Ook draagt de dossier houder zorg voor het inplannen van de jaarlijkse evaluatie en draagt zorg voor een vlotte correcte doorvoering van de afgesproken aanpassingen.

Evaluatie en bijstellen
De digitale ouder omgeving is voorzien van een evaluatiemogelijkheid die vaker per jaar kan worden gebruikt. Naast de jaarlijkse evaluatie kunnen er kortlopende afspraken of doelen eenvoudig worden geëvalueerd of bijgesteld worden waarmee de ontwikkeling bevorderd wordt.

Kosten en overeenkomst
De totale kosten van de digitale ouder omgeving worden altijd in zijn geheel en inclusief btw vermeld. Standaard wordt er uitgegaan van een 50-50 verdeling van kosten en ontvangen beide ouders elk een aparte factuur van de helft van het totale bedrag. Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat ze hun deel volgens de afspraken voldoen. De ouders hebben en houden de mogelijkheid om samen tot een andere verdeling te komen die na vastlegging door de dossierhouder zal worden gebruikt bij het berekenen van en opmaken van de facturen zodat het klopt bij de afgesproken verdeling.