Kennismakingsgesprek

Vaak spelen er meerdere zaken binnen verschillende leefgebieden mee aan een conflcit, enkel door weg te blijven van beoordelingen komen de onbewuste meespelers conflcitaanjagende factoren in beeld. Soms moeten deze door een andere partij of deskundigheid worden opgelost of speelt een belangrijke rol in het komen van beeindiging van conflict. Regel dat die partijen ingeschakeld worden.

Aanmeld- of Kennismakingsgesprek bij Essentieplein

Na het eerste contact met een medewerker van Essentieplein wordt er via telefoon, e-mail of de website een aanmeld- en kennismakingsgesprek ingepland. Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis en krijgt u voldoende tijd om uw ondersteuningsbehoefte en vraag te vertellen.

Van onze kant willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van uw situatie, zodat we u op maat kunnen ondersteunen. Daarom plannen we een kennismaking van 2 volledige uren in, vergelijkbaar met een sparringssessie.

De kosten voor deze 2 uur bedragen € 95,00. Als er meerdere ondersteuningssessies plaatsvinden, ontvangt u eenmalig € 25,00 terug.

Contactgegevens

Mark Helmink
06 44895078
contact@essentieplein.nl

Bezoekadres

Oostergracht 13-15, (1e etage)
3763 LX Soest
Nederland

Social Media

LinkedIN
Youtube