Conflicterend Ouderschap

Direct Contact

terug

Belangrijkste kenmerken:
Het contact tussen beide ouders en/of met het netwerk kind is (ernstig) verstoord.
Het contact verloopt via één ouder. Met de andere ouder is er amper of geen contact.
Een kind praat goed over één ouder over de andere niet of nauwelijks.

  • Over de oorzaak wordt niet gepraat, is niet direct zichtbaar.
  • Vaak is de reden van oorzaak verdrongen of niet meer bewust bekend.
  • Ouders kunnen de oorzaak niet direct benoemen het kind durft het niet.
  • Conflicterend ouderschap kent altijd een stapeling van gebeurtenissen waarbij altijd hetzelfde doel (verwachting) wordt nagestreefd vanuit andere zienswijze en ervaringen.

Conflicterend ouderschap geeft altijd schade aan het kind en de persoon ouder(s). Het uit zich altijd in (hulp/zorg) problemen, leren of (gedrag)veranderingen. Pesten en buitensluiting is in aanleg aanwezig.

Toch kan het conflict in het ouderschap met eenvoudige middelen en ondersteuning snel en doeltreffend worden gekeerd tot een kindvriendelijk ouderschap.

De belangrijkste signalen van conflicterend ouderschap
Ouders maken ruzie
Ouders spreken zonder respect over de andere (kwaadspraak)
 Er is geen ‘wij’ in het ouder zijn alleen maar de ‘ik”
Geen Vertrouwen en Geen samenwerking
Contactouder houdt informatie en/of contact met andere ouder af
Informatievoorziening is verstoord/ onvolledig/ onjuist
Er gaat veel via advocaten/ onderwijzers/ hulpverleners
Zaken worden weggelachen en/of in herhaling verteld
Afspraken worden afgezegd en/of strak aangehouden.

Sprake van scheiding perikelen/ vraagstukken
Ontstaan van gezag vraagstukken/ Wijziging ouderlijk gezag
Spreken veelvuldig “ik doe het voor het belang van mijn kind”
Gebruik van ‘goed’ pratend en/of afschuiven (ook bij kind)

Toestemming verkrijgen geeft problemen/ vragen
Een van de ouders is vaak niet aanwezig
Gaat veelal over geld of goederen
Ouder(s) spreken over hun recht
Strak op regels en wetgeving

Negatieve-/ demotiverende houding
Er is vermoedens van benadeling in huiselijke relatiesferen

Er heerst een gevoel van buitensluiting of onthechting
Verbroken kind in relatie met een ouder
Contact tussen kind met een ouder is er nauwelijks of niet
Contact tussen kind en deel van familie is er niet
Loyaliteit problematieken of er zijn vermoedens van
Kind laat meer problemen zien
Kind laat ander gedrag zien is anders aanwezig
Kind praat niet over (leuke) gebeurtenissen
Ontstaan van pestgedrag of verslaving
Vermoedens van kind benadelingen in welzijn

Termen die veelal gebruikt worden
Vechtscheiding
Ouderverstoting
Een oudergezin
Alleenstaande moeder/vader
Kindermishandeling
Manipulatie/ opzetten tegen
Pesten/ buitensluiting
Kwaadspraak
Ouderlijk gezag
Onttrekking
Verwaarlozing
Kind problemen
Gebruik van ‘Jargon woorden’ over een ouder
Gebruik van diagnosticerende termen over kind/ouder