The Return
Buitensluiting

Buitensluiting is een gevolg en een parapluterm voor verstoting en pestgedrag.

Het proces van buitensluiting

Buitensluiting is een proces waarbij een individu wordt uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten, relaties of groepen. Het kan zich manifesteren in verschillende vormen, zoals het negeren, isoleren of belachelijk maken van een persoon. Buitensluiting wordt aangedreven door de instinctieve urgentie om de groepsnormen te handhaven en potentieel bedreigende elementen buiten de groep te houden.