The Return
Buitensluiting

De invloed van ingrijpende levensgebeurtenissen op buitensluiting

Ingrijpende levensgebeurtenissen

Wanneer individuen traumatische ervaringen meemaken, zoals een scheiding, verlies van een dierbare, of andere vormen van stress, kunnen ze kwetsbaarder zijn voor buitensluiting. Zo’n ingrijpende levensgebeurtenis kan leiden tot verschillende reacties waaronder: zich terugtrekken uit sociale interacties (flight), compensatie gedrag (fight), of zichzelf aanpassen om bij de groep te passen (freeze). Deze reacties kunnen schadelijk zijn voor het zelfvertrouwen en de zelfontwikkeling van het individu en kunnen zelfs leiden tot een vicieuze cirkel van buitensluiting.