The Return
Buitensluiting

Verstoting

Wat is verstoting

Verstoting is vergelijkbaar met pestgedrag, maar kent een belangrijk verschil: verstoting is direct te linken aan loyaliteitsconflicten en speelt zich voornamelijk af binnen families en gezinnen.

Een ander belangrijk verschil met pestgedrag is dat er sprake kan zijn van een aanjager en een slachtoffer, waarbij de kinderen bijna altijd de slachtoffers zijn. In deze dynamiek staat één van de ouders in een aanjagende rol, terwijl de andere ouder de rol van dader of slachtoffer op zich neemt.

De ene ouder wordt buitengesloten, wat ertoe leidt dat het kind verstoten wordt van de buitengesloten ouder. Het mechanisme van pesten speelt zich voornamelijk tussen de ouders af. Aanvankelijk heeft de andere ouder last van het buitensluitende gedrag en ondervindt daar hinder van, maar wordt niet als slachtoffer gezien. Door actie-reactie kan het echter voorkomen dat ook deze ouder verstotingsgedrag vertoont, maar vaak zal deze ouder, uit bescherming voor het kind, zich beroepen op feitelijkheden, wet- en regelgeving, en informatie vragen. Dit wordt vaak als claimend en ongewenst gedrag ervaren door omstanders, aangemoedigd door de afhoudende ouder.

Bij verstotingsgedrag is er vaak sprake van een scheiding tussen de ouders, een andere geaardheid, of een ingrijpende gebeurtenis van medische aard bij een kind of een van de ouders.

 

Gevolgen

Verstoting binnen families wordt voornamelijk door de ouders of andere volwassenen gevoerd, waarbij kinderen direct schade ondervinden. Deze schade manifesteert zich vaak in veranderingen in gedrag, spraak en leervermogen. Naast loyaliteitsproblematiek kunnen kinderen die met verstoting te maken hebben ook te maken krijgen met leeruitval en leerproblemen. Andere veelvoorkomende nevenproblematieken zijn ADHD, kenmerken van het autistisch spectrum, borderline, oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD), onthechting en wantrouwen. Deze kinderen vertonen vaak ook leerachterstanden. Het is van cruciaal belang om deze complexe problemen te begrijpen en aan te pakken om de kinderen de best mogelijke ondersteuning te bieden.