The Return
Buitensluiting

Kennisplein buitensluiting

Oorzaken en gevolgen van buitensluiting

Bij Essentieplein richten we ons niet alleen op de problematiek van pesten en verstoting, maar ook op de onderliggende oorzaken van buitensluiting.

Vanuit het Kennisplein Buitensluiting bieden we uitgebreide informatie over de oorzaken en gevolgen van ingrijpende levensgebeurtenissen en buitensluiting. Daarnaast zetten we ons in voor verbinding en bouwen we aan een ondersteunend netwerk, zodat mensen met zelfvertrouwen en plezier hun talenten en kwaliteiten kunnen blijven ontwikkelen.

Binnen het Kennisplein Buitensluiting is er aandacht voor de gevolgen van vergeten onderliggende oorzaken zoals ingrijpende levensgebeurtenissen en buitensluiting.

Naast het bieden van ondersteuning bij het vinden van passende oplossingen, richten we ons vooral op het optimaal benutten van individuele interesses, kwaliteiten en toekomstdromen.

De onderliggende oorzaak van buitensluiting

We bieden achtergrond informatie over mogelijke oorzaken voor buitensluiting zoals ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen .Bij het Essentieplein kijken we in plaats van alleen naar de problematiek van het pesten ook naar de onderliggende oorzaak van buitensluiting binnen groepen. We benaderen hierbij buitensluiting als een gevolg voor pesten en verstoting. Als we bestuderen waarom een groepsdynamiek veranderd is dat altijd te herleiden naar een veranderende situatie die heeft plaatsgevonden bij één van de groepsleden. Vier tot zes weken na zo’n situatie kan bij het ontbreken van een vangnet een andere groepsdynamiek ontstaan. Hierbij is een actieve deelname te zien als pester, ontvanger of aanjager bij de persoon die te maken heeft gehad met een veranderende situatie.

 

De 7 veel voorkomende oorzaken van buitensluiting zijn:

  1. Verandering in groepsdynamiek: Na een ingrijpende situatie in de privésfeer van een groepslid kan de dynamiek binnen de groep veranderen. Dit kan leiden tot buitensluiting, waarbij de persoon die betrokken was bij de verandering (pester, ontvanger of aanjager) actief deelneemt aan deze nieuwe dynamiek.
  2. Sociale hiërarchie: Binnen groepen ontstaan vaak onuitgesproken hiërarchieën en sociale status. Mensen aan de onderkant van deze hiërarchie kunnen buitengesloten worden.
  3. Normen en waarden: Conflicten over normen en waarden kunnen leiden tot buitensluiting. Als iemand afwijkt van de heersende normen, kan dit tot uitsluiting leiden.
  4. Stereotypen en vooroordelen: Vooroordelen en stereotypen kunnen leiden tot discriminatie en buitensluiting. Mensen die anders zijn dan de meerderheid lopen hierbij risico.
  5. Gebrek aan empathie: Een gebrek aan inlevingsvermogen kan leiden tot buitensluiting. Als mensen niet begrijpen wat anderen doormaken, kunnen ze hen uitsluiten.
  6. Angst voor afwijzing: Mensen zijn vaak bang om zelf afgewezen te worden. Om dit te voorkomen, sluiten ze anderen uit.
  7. Scheiding: Een grote verandering als deze heeft gevolgen voor het gedrag en maakt iemand vatbaarder voor pesten en buitensluiting.