Wat zijn signalen, hoe herken je ze maar vooral wat doe je er mee?

Tijdens de praktische vaardigheid basistraining “Signalen wat kan je er mee” ga je ervaren dat handelen vanuit (vroeg) signalen winst oplevert voor alle betrokken, het bijdraagt om een negatieve spiraal te stoppen met ontstaan van verbeterpunten. Tijdens de training gaan we in op waar en hoe de signalen gegeven worden. Welke acties er ondernomen kan worden om achter het verhaal van de signalen te komen waarmee er perspectieven ontstaan op verbetering en vooruitgang binnen de ontstane situatie.

Trainingsduur:          5 uur (4 uur op de training dag + 1 uur thuisopdracht)
Aantal deelnemers:      Maximaal 10 deelnemers
Locatie:                Diverse locaties in Nederland.
Kosten per deelnemer    € 150,– inclusief lunch en Btw

Onderwerpen die aan bod komen
– Wat zijn signalen, waar zijn ze te herkennen

  • Bewust onbevooroordeeld Luisteren (wat is het en hoe doe je het)
  • Risico`s niets doen met signalen of de Plussen bij handelen op signalen
  • Het waardoor of waarom willen weten, het verschil

  – Een vogelvlucht langs de belangrijkste thema`s waardoor signalen afgeven worden

  • (persoonlijke) Levensgebeurtenis met impact en ontstaan van behoefte aan verandering
  • Wegvallen van zekerheden of veranderingen op werk en omgeving
  • Gedrag als stem dat iets te vertellen heeft
  • Verschil tussen uitingen – gedrag en actie-reactie
  • Pesten; wat is het, waardoor en waarom ontstaat pesten
  • Vermoedens van benadelingen, moedeloosheid en suïcidale gedachtes

  – Wat kan je met signalen

  • Signalen herkennen, plaatsen en categoriseren
  • Voorbereiden met bespreekbaar maken van wat opvalt
  • Onderzoeken en zichtbaar maken van Gezamenlijk belang
  • Wel of niet Deskundigheid inschakelen, hoe bepaal je wat nodig is
  • Signalen en benadelingen, hoe ga je er mee om

  – Zelf aan de slag

  • De thuisopdracht als oefening om de vaardigheid eigen te maken
 • Naast deze basistraining zijn er ook de training
 • Zicht op waardoor pesten ontstaat
 • Behoud perspectief na een ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Gedrag als signaal
 • De invloed van thuis problemen op de werkvloer
 • De vaardigheid van handelen op signalen behouden en verder uitbreiden en tegelijk het netwerk uitbreiden kan door deel te nemen aan een van de thema intervisie bijeenkomsten.

Toelichting
Iedereen merkt op een gegeven moment dat er iets anders is of je krijgt een bepaald “onderbuik” gevoel, het precies aangeven van wat of hoe, dat is lastig. Een gesprek aangaan om het bespreekbaar te maken verloopt vaak zonder dat er antwoorden komen of de mond uit in onvrede of een onprettige tegenreactie van de andere partij. Er ontstaat een situatie waarin het risico van uitval, niet meer functioneren of gemotiveerd zijn, hulpweigering en zelfs verandering in prestaties of samenwerking groter wordt. Soms lijkt het wel dat een veranderingen of nieuwe informatie niet opgepakt wordt of dat de werkdruk groter ervaren wordt als ervoor. Werken aan een oplossing of verbetering kost veel tijd en inzet van iedereen zonder dat het enige resultaat oplevert, soms met het tegenovergestelde dat lijkt op een negatieve spiraal.

Geïnteresseerd, Stuur alvast een bericht

vanaf 5 september wordt de planning hier en op LinkedIn gepubliceerd

Deelname aan de basistrainingen kan zowel op locatie als online,
Na alle aanpassingen en gebeurtenissen in 2020 gaan we starten met zowel de trainingen als pilot. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de balans te vinden tussen aanwezig op locatie als via video meeting toe te passen. Een keuze waarmee invulling gegeven wordt aan het blijven kunnen volgen en aanbieden van dienstverlening en trainingen ook al wordt je getroffen door de maatregelen vanuit het coronavirus of andere onvoorziene omstandigheden zoals weer en verkeersproblemen, waardoor je de training op locatie anders niet kan volgen. Ook wij begrijpen dat het een andere vorm van aanwezigheid en samen volgen van trainingen zal zijn, dat het in begin even wennen zal zijn beseffen ook wij. Maar dit weegt niet op tegen de zekerheid voor iedereen dat een training door gaat en niet op het laatste moment hoef worden afgezegd om op een later moment weer ingepland te worden.

aanmelden voor training

Interesse in beide, vink de 1ste voorkeur aan. Schrijf het woord ''Beide' bij opmerkingen. U krijgt bericht wanneer trainingsdatums bekend worden. Heb je een vraag geef dit aan bij opmerkingen.

Naast deze basistraining zijn er ook de training

 • Basistraining Signalen wat kan je ermee
 • Behoud perspectief na een ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Gedrag als signaal
 • De invloed van thuis problemen op de werkvloer
 • De vaardigheid van handelen op signalen behouden en verder uitbreiden en tegelijk het netwerk uitbreiden kan door deel te nemen aan een van de thema intervisies bijeenkomsten.
 • In grote lijnen kennen ze dezelfde opbouw dan de training “zicht op waardoor pesten ontstaat” als verdieping vanuit signalen wat kan je ermee. Met de basistraining ‘Signalen wat doe je ermee ontstaat de vaardigheid en achtergrondkennis om te kunnen handelen vanuit het bespreekbaar maken.

  Het doel van deze afzonderlijke verdieping trainingen is dat het best grote thema`s zijn om al binnen 4 uur te behandelen. De afzonderlijke thema`s zijn bewust zo gekozen omdat ze overlap hebben met elkaar en veelal dezelfde signalen geven, maar vaak net een andere routing hebben in ontstaan, verloop en behoefte van aandacht en ondersteuning. Zo ontstaat pesten geleidelijk, een levensgebeurtenis is vaak onverwacht aanwezig is. Gedrag altijd een opbouw kent vaak vanuit een x aantal ervaringen op diverse plekken en hinderlijk aanwezig raken doordat het ergens getrikkerd wordt. De invloed van thuis is zeer divers in aard en tijdsverloop, maar altijd zijn persoonlijke gevoelens en emoties aanwezig wie invloed geven maar ook gedrag ingezet kan worden waardoor er een soort rookgordijn optreedt, denk hierbij aan onbewust inzetten van slachtofferrol of gedragingen en taalgebruik dat niet past bij de persoon