Ontdek nieuwe inzichten door betrokken te zijn in het privé van je werknemer, het levert winst op. Doe je het niet dan krijg je later spijt.

Een ouder die stopt met informatie delen over de kinderen. Start het pesten en verstoo(r)t de ontwikkeling van het kind maar vooral van zichzelf.

Laat je niet verrassen Weet dat alle 6 elementen voor Pesten volop aanwezig zijn

Wanneer een gebeurtenis alles op zijn kop zet

Wanneer een gebeurtenis alles op zijn kop zet
is niet de aanpassing of een afspraak het belangrijkste,
maar dat het “Waarom” voor iedereen helder en duidelijk blijft zodat het vertrouwen van

“Ik hoor erbij” blijft bestaan.

Zeker wanneer het gaat om een ingrijpen de levensgebeurtenissen  zoals bijvoorbeeld het coronavirus  of scheiding dan ligt buitensluiting en pesten op de loer.