Soms heeft een gebeurtenis een grote impact op een persoon en komen er veranderingen, die voor de directe omgeving niet altijd te volgen zijn. vaak leidt het tot vergroting van risico`s op uitval, pesten, conflicten en persoonlijke vraagstukken waardoor ontwrichting, scheiding en meer problemen ontstaan. vaak  doordat verwachtingen, emoties en gevoelens elkaar kruizen vanuit onwetendheid. De veranderingsbehoefte biedt altijd ruimte voor nieuwe kansen en mogelijkheden zekers wanneer het met de juist aandacht en ondersteuning gebeurt zal ook de direct omgeving persoonlijke groei en winst ervaren

Bij het Essentieplein bieden we directe praktische advies en ondersteuning vanuit de onderliggende behoeftes en behouden we het overzicht binnen het gemeenschappelijke belang vanuit de oorzaak. Er blijft zicht op waardoor het probleem ontstaan is. Waar de groei mogelijkheden zijn en wat nodig is om te komen tot de best passende verbeteringen.

De overstap is gemaakt; Digitale meetings, – bijeenkomsten met hulp op afstand, en wanneer het echt nodig is te komen op locatie.
Bij Essentieplein wordt je snel daadkrachtig geholpen om zekerheden en menselijke waardering te behouden. Voortgang, kosten en kwaliteit zijn hierin belangrijke waardes zeker na de impact van de gebeurtenissen in 2020. met de digitale meetings en bijeenkomsten bent u verzekert van doorgang en voortgang. Vraag naar de mogelijkheden

Essentieplein adviseert werkgevers hoe de omgeving blijvend gegeven kan worden waarin medewerkers vertrouwen en zekerheden behouden. De bedrijfsresultaten niet geraakt worden wanneer een medewerker getroffen is door een impactvolle gebeurtenis waardoor veranderingen plaats vinden ook binnen zijn werkomgeving. meer

Essentieplein ondersteund mediators hoe de omgeving blijvend gecreëerd kan worden waarin ouders het ouderschap kunnen blijven geven waarin hun kinderen zicht blijven houden op een veilige omgeving om te komen tot een volledig ontwikkeling vanuit de eigen behoeftes en talenten.

Klik hier om je vraag te stellen. Bel of WhatsApp 06 44895078 voor direct contact

Het moeilijkste binnen hulp en zorgverlening is misschien wel de eigen grenzen bewaken wanneer onderbuikgevoel en/of  vraagstukken onbeantwoord blijven, Gedrag of onvrede ontstaat waardoor zorg en hulp bieden bemoeilijkt wordt. Er tegelijk gewerkt moet worden om de teamsfeer en samenwerkingen te behouden waarin bewust en onbevangen casuïstiek behandeld kan worden zonder dat er buitensluiting plaatsvindt van de basisveiligheid en -behoeftes van de hulpvrager.

Essentieplein verzorgt trainingen op het gebied van persoonlijke professionele grensbewaking, zicht houden op de oorzaken en aanloop naar pesten, verstoting en buitensluiting.  En verleent ondersteuning om de verbinding en samenwerking tussen zorg en hulpverleners met hun hulpvrager en zijn naasten te behouden. meer weten, stel je vraag

Met regelmaat verzorgt Essentieplein workshops of themabijeenkomsten rondom ouderschap samenwerking, pesten en omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast geven we persoonlijke coaching hoe je interesses kan inzetten om verbeteringen te krijgen en verder te komen na een ingrijpende gebeurtenis. Is Essentieplein de aanbieder van het servicepakket Verbindend Ouderschap (V.O.P) om ouders te ondersteunen in het inzichtelijk houden van de samenwerking rondom hun kinderen.  weten wat Essentieplein voor jou kan doen….