In verband met de landelijke maatregelen hebben we besloten alle trainingen en bijeenkomsten tot en met 18 april uit te stellen,

Bij de overige dienstverleningen geld dat wat telefonisch kan zal dit ook telefonisch gebeuren. De gesprekken zullen we zo veel mogelijk na 5 april  in plannen.

We  zullen u  Op de hoogte houden alvast bedankt voor het begrip. Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn.

Uit eigen ervaring geloof ik in de herstellende kracht van mensen.

 

 

 

Door ruimte te nemen in het herkennen van ieders unieke talenten en het stimuleren hiervan ontstaat er ruimte tot herstel.

Samenwerking met ouders en hun gevoelens
Het V.O.P. en Digitaal ouder zijn
Bewust eigen grens bewaken

Professionals

Ik ben een man uit 1975. Geboren met een dubbele schisis (hazelip). Als kind een gemakkelijke prooi voor pesterijen. Inmiddels heb ik het slachtofferschap achter me gelaten en deze ervaring omgezet in daadkracht.

Ik ben vader van drie kinderen. Mijn twee jongste zoons leven bij mijn huidige partner (hun moeder) en mij. Mijn oudste dochter zie ik vanwege de scheiding helaas al veel te lang niet meer.
Het gemis en de pijnlijke ervaring, dat communicatie met haar moeder vrijwel onmogelijk was, heb ik gebruikt in het ontwikkelen van een programma ten dienste van kinderen tussen twee vuren. Zij mogen niet het slachtoffer zijn van de situatie tussen de volwassenen.

Uit eigen ervaring geloof ik in de herstellende kracht van mensen. Ik geloof in de kracht van het herkennen van ieders unieke talenten en het stimuleren hiervan.

Mijn passie is tweeledig: Ik geniet ervan om mensen te begeleiden op momenten waarop ze overspoeld raken door levensgebeurtenissen en ik zet me in om kinderen niet de dupe te laten worden van ouders die niet of nauwelijks met elkaar communiceren.

Het Boek

Vragen? Stel je vraag

of bel met Mark 06 44895078