Werkgevers & Hr-managers          Kind & Ouders                 Zorg &Hulpverleners               Mediators

Essentieplein wanneer er door een (plotselinge) gebeurtenis het vertrouwde leven lijkt te verdwijnen.
Buitensluiting ervaren wordt in de zoektocht naar een uitweg, zonder dat het hele leven beïnvloed wordt.

 Individuele interesses, kwaliteiten en behoeftes verkennen om ze passend binnen het gezamenlijk belang toe te passen.

Voorkomt en stopt niet alleen het probleem maar, biedt vooral onverwachte nieuwe mogelijkheden, waarin
ieder zijn eigen pad kan bewandelen om individuele en gezamenlijke groei te ervaren.

of bel met Mark 06 44895078