Essentieplein adviseert bij de gevolgen van traumatische gebeurtenissen.

Onze aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke touch. Op de eerste plaats maken we samen met u een inventarisatie van de problematiek. Vervolgens gaan we in gesprek met alle betrokkenen en stellen we een plan van aanpak op. Tenslotte dragen we zorg voor de uitvoering, zodat u zich kunt blijven richten op uw kernactiviteiten.  —Meer—

Essentieplein is er voor werkgevers wie een ambitieuze omgeving willen blijven geven waarin medewerkers vertrouwen en zekerheden behouden, ook nadat ze getroffen zijn door de impact van een ingrijpende levens gebeurtenis of bij ontstaan van ouderschap- en privé problematieken.  Zodat de bedrijfsresultaten,  team- en werksfeer niet geraakt worden, pesten, motivatieverlies en uitval voorkomen kunnen worden.

Essentieplein is er voor mediators wie willen weten hoe om te gaan met (vroeg)signalen en/of met de impact van een ingrijpende gebeurtenis bij hun klanten in het tot stand brengen van afspraken wie leiden tot een veilige en gezamenlijke oplossing vanuit de aanwezige problematieken.

Bij Essentieplein kunnen afspraken, kennismakingsgesprekken en bijeenkomsten zowel digitaal, telefonisch als live op locatie worden verzorgt.
U bent verzekerd van voortgang. Kan er op korte termijn altijd een afspraak ingepland worden waarmee u verder kan.  Vraag direct naar de mogelijkheden

Klik hier om je vraag te stellen. Bel of WhatsApp 06 44895078 voor direct contact

Het moeilijkste binnen hulp en zorgverlening is misschien wel de eigen grenzen bewaken wanneer onderbuikgevoel en/of  vraagstukken onbeantwoord blijven, Gedrag of onvrede ontstaat waardoor zorg en hulp bieden bemoeilijkt wordt. Er tegelijk gewerkt moet worden om de teamsfeer en samenwerkingen te behouden waarin bewust en onbevangen casuïstiek behandeld kan worden zonder dat er buitensluiting plaatsvindt van de basisveiligheid en -behoeftes van de hulpvrager.

Essentieplein verzorgt trainingen op het gebied van persoonlijke professionele grensbewaking, zicht houden op de oorzaken en aanloop naar pesten, verstoting en buitensluiting.  En verleent ondersteuning om de verbinding en samenwerking tussen zorg en hulpverleners met hun hulpvrager en zijn naasten te behouden. meer weten, stel je vraag

Met regelmaat verzorgt Essentieplein workshops of themabijeenkomsten rondom ouderschap samenwerking, pesten en omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. Daarnaast geven we persoonlijke coaching hoe je interesses kan inzetten om verbeteringen te krijgen en verder te komen na een ingrijpende gebeurtenis. Is Essentieplein de aanbieder van het servicepakket Verbindend Ouderschap (V.O.P) om ouders te ondersteunen in het inzichtelijk houden van de samenwerking rondom hun kinderen.  weten wat Essentieplein voor jou kan doen….