Werkgever- werknemer
gesprek met een plus

Mediation plein

Preventie pesten

 

Vrij-mediation
Vind ruimte in jezelf

Investeren in een rustig thuis van medewerker(-ster) is verhoging van inzet op de werkvloer.

Het essentieplein is er ook voor de werkgever met advies en ondersteuning zodat de veilige en werkbare werkomgeving beschermd wordt.

Iedereen weet hoe belangrijk het is om thuis, thuis te kunnen zijn. Je veilig en geborgen te voelen. Geen zorgen of spanningen te hoeven hebben en tijd om uit te kunnen rusten.

Helaas is dit niet voor iedereen van zelfsprekend. Wordt iemand ingehaald door een situatie of omstandigheid. Het zomaar aanwijzen van de (ver)oorzaak is vaak lastig doordat niet alles inzichtelijk is. De directe omgeving (naasten) – onderwijs en werkgevers krijgen indirect te maken met de gevolgen van veranderingen in de thuis. Het maakt ook dat juist deze partijen direct invloed hebben op het herstel met komen tot verbeteringen.

Als werkgever krijg je er direct of indirect mee te maken. Denk aan verandering van motivatie presteren kwaliteit en samenwerking. Bij positieve veranderingen een aanwinst en vooruitgang voor iedereen. Bij negatieve veranderingen een moeilijk en onvoorspelbare factor die de nodige tijd en aandacht vergt wat direct betekent meer kosten en productiviteitsverlies verhoging van werklast bij de andere medewerkers. Indirect gevolg uitval onvrede binnen samenwerkingen en derving werksfeer maar ook hogere belasting op administratie en klantenservice. Een spiraal die ongemerkt binnensluipt, het pestinstinct aanzet daardoor langer blijft rondhangen dan gewenst. Het niet direct uitmaakt of de getroffen werknemer blijft of uitvalt of dat er organisatorische veranderingen plaats vinden. Weten hoe dit te voorkomen is, neem contact op voor een passend advies waardoor kosten bespaard gaan worden.