De 8 welzijnsdomeinen

Ouderschap dossier

Het Samenwerkingsplan Ouderschap
(brengt de 8 welzijnsdomeinen van elk kind inzichtelijk binnen het ouderschap)

Het ouderschap plan dat samenwerking zichtbaar maakt. Het vertrouwen laat
groeien vanuit het volledige belang en kwaliteiten van het kind in zijn ontwikkeling.

Voor ouders

 • Geeft rust en ruimte in het ouder zijn
 • Kinderen worden volledig betrokken vanuit hun ontwikkelingsfase
 • Versterkt het natuurlijke contact tussen kind en zijn ouders
 • Voorkomt pesten, verstoting buitensluiting en conflicten
 • Heldere inzichtelijke afspraken vanuit taak en rolverdeling
 • Ruimte en tijd voor jezelf
 • Groeit mee met de ontwikkelingen

Voor kind(eren)

 • Worden sterker. Het zelfvertrouwen neemt toe
 • Ervaart rust regelmaat en veiligheid in zijn thuis
 • Is trots op hoe zijn/haar ouders het regelen
 • Ontwikkeld zijn loyaliteit en eigen passie
 • Geniet van het thuis bij zijn ouders
 • Kan zijn toekomst makkelijker plannen door
  inzicht te hebben in zijn welzijnsgebieden
 • Weet waar het aan toe is vanuit de
  gezamenlijke afspraken en taakverdeling

 Voor onderwijs en hulpverleners

 • Is het inzichtelijk hoe ouders de taakverdeling hebben afgesproken
 • Kunnen direct passende ondersteuning bieden vanuit de welzijnsgebieden
 • Denken mee hoe doelen en verwachtingen kunnen worden behaald
 • Ervaren meer tijd bij het geven van de juiste zorg en onderwijsmethodes in te zetten
 • Problemen worden eerder opgemerkt en begrijpelijk bespreekbaar gemaakt
 • Grijpen preventief in wanneer pesten lijkt te ontstaan.

 

Het samenwerkingsplan ouderschap (het 8 domeinen ouderschapsplan) 
Wordt los van het gaan scheiden opgesteld waardoor het een aanvulling is binnen hulp, zorg en
onderwijs ondersteuningsplannen om de kwaliteit en ontwikkeling te vergroten.

 • Een uur kennismaking met afstemming en uitleg over de stappen.
  Afstemmen hoe de kinderen betrokken worden.
 •  Elke ouder krijgt een afzonderlijk gesprek om zijn gedachte, ervaringen en kijk te verwoorden.
 • Een aantal gezamenlijke gesprekken voor afstemmen en opstellen van een gezamenlijk dragend plan.
  (Vaak zijn 2 tot 4 gezamenlijke gesprekken nodig)
 • Een afrondende afspraak om het plan samen met de kinderen (in voor hun begrijpbare taal)
  door te spreken en aansluitend te ondertekenen. 
 • Het plan is klaar om mee aan de slag te gaan. Indien nodig kan ondersteuning worden gevraagd.
 • Het samenwerkingsplan ouderschap kan direct aangeboden worden
  wanneer notariële/rechtelijke vaststelling nodig is.
 • Na 3 maanden een evaluatie moment.

Door het aanmaken van het ouderschap kind dossier heb je altijd alle gegevens en informatie vlot bij de hand.
Geef je het samenwerkingsplan ouderschap kind plan extra kracht omdat je alle informatie samen deelt.