De professioneel grensbewaking  De verbindende preventie en herstel methode

Een 3-daagse training waar verbinding en samenwerking vanuit de diversiteit van werkgebieden plaats vindt. Samen ontdekken waar de overlappingen van werkgebieden elkaar matchen of misschien belemmerend zijn voor elkaar. Door met elkaar deze verbinding aan te gaan ontdek je hoe krachtig jouw eigen kaders zijn met de overlapping als een extra service. Een training waarbij je naast kennis delen met mogelijkheid tot casuïstiek inbreng ook actief bezig gaat. Een echte aanvulling om werkdruk en werklast te verlagen maar vooral de professional handreikingen geeft in het voorkomen en stoppen van conflicten pesten en verstotingsgedrag.

Tijdens deze 3-daagse leer je jouw grenzen stellen dat het ook niet erg is om af en toe de grenzen te verkennen, omdat je weet dat je altijd terug kan maar vooral het levert altijd iets op. Je ervaart de overlappingen tussen de diversiteit van werkgebieden door de methodische opbouw van het professioneel grensbewaking methode bescherm je naast je eigen ruimte, grenzen, draaglast en draagkracht ook die van de klant.

Professioneel grensbewaking is een actieve methode die jou als professional beschermt in het kunnen uitvoeren van dat waar je goed in bent met verminderen van administratieve tijd rapporteren en verslaglegging.

Tijdens de 3-daagse training raak je bewust dat de signalen van hulpvragen en het inventariseren van probleemervaren meer vertellen dan de hulpvraag alleen. Door het toepassen van de methode professioneel grensbewaking krijg je direct inzicht in de beide kanten die het met zich mee kan brengen. De methode van professioneel grensbewaking is niet voor niets een preventie methode die ook ruimte geeft aan herstel door eenvoudige en praktische verbindingen te leggen. De deskundigheid vergroot vanuit het ambacht

De 3-daagse training kent een afwisseling van doen, leren en delen binnen een praktische opbouw. Al in de training gaan we aan de slag met bruggen maken naar de eigen deskundigheidsleer en het werkveld. Een natuurlijke verbindende ruimte ontstaat die inzichten brengt vanuit onverwachte overlappingen.
Een training met actie momenten waar onder meer gebruik gemaakt wordt van verdiepingsopdrachten, het essentiebord en oefeningen uit het Rots en Water programma, die worden verzorgd door een gecertificeerde trainer. Je gaat ervaren dat elk gesprek gevoerd wordt door de afwisseling van doen en kennis vanuit een stevige veilige basis waar ruimte gemaakt wordt om emoties een plek te laten krijgen. Het resultaat pas komt uit de stilte met oog voor welbevinden het gezamenlijk doel en belang.

De afwisseling tussen rust en actie staat in balans met de vraag en samenwerking binnen de deelnemersgroep zodat aan het eind van de 3-daagse iedereen de volledige trainingsleer heeft ontvangen.

De 3-daagse training wordt regelmatig gegeven in Soest(nld) is voorzien van lunch, versnaperingen en handboek
De aantal deelnemers per training is maximaal 11 personen.
De studiebelasting bedraagt totaal 21 uur (18uur tijdens de 3 trainingsdagen en 5 uur voor de thuiswerk opdrachten).
.